Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  • ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH – 03.09.2018
  • ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23-31.12.2018
  • KONIEC I PÓŁROCZA –11.01.2019
  • FERIE ZIMOWE – 14.01-27.01.2019
  • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 18.04-23.04.2019
  • ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH – 19.06.2019
  • FERIE LETNIE 22.06-31.08.2019

Terminarz spotkań z rodzicami 2018/2019

11.10.2018 czwartek – indywidualne konsultacje
07.11.2018 środa        – zebranie rodziców  kl. 5-8
05.12.2018 środa        – zebranie rodziców  kl. 1-4 konsultacje dla kl. 4-8
08.01-11.01.2019       – wywiadówki kl. 1-8
zmiana terminu z 06.03.2019 środa na 07.03.2019 czwartek  – indywidualne konsultacje
09.04.2019 wtorek     – indywidualne konsultacje
14.05.2019 wtorek     – indywidualne konsultacje