Karta rowerowa

Każdy kto ubiega się o Kartę Rowerową musi spełnić następujące warunki:

  1. Ukończone 10 lat.
  2. Opanowane wiadomości teoretyczne i praktyczne w zakresie:
  3. Znajomości przepisów ruchu drogowego.
  4. Opanowania jazdy na rowerze.
  5. Technicznej obsługi roweru.
  6. Udzielania pierwszej pomocy.
  7. Egzamin na kartę rowerową jest dwuetapowy:
  8. Pierwszy etap to egzamin teoretyczny, w którym uczeń rozwiązuje test składający się z 20 pytań. Aby zaliczyć test i przejść do drugiego etapu, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 16 pytań.
  9. Drugi etap to praktyczna jazda rowerem po oznakowanych ścieżkach miasteczka ruchu drogowego.
  10. Osoba chcąca uzyskać kartę rowerową musi wypełnić Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z wzorem i z dołączony aktualnym zdjęciem legitymacyjnym dostarczyć nauczycielowi uczącemu.

Portal dla zdających na kartę rowerową.

 

Skip to content