Zajęcia dodatkowe

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ 2017/2018

SKKT

Kultura krajów anglojęzycznych

Zajęcia artystyczne

Zajęcia szachowe

Kółko matematycznea

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

Zajęcia sportowe dla dziewcząt

Kółko języka angielskiego

Kółko techniczno – modelarskie

Kółko komputerowe

Kółko artystyczne

Kółko artystyczne