40 – lecie SKKT

Jubileusz Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego.