Rezygnacja z obiadów

Uczeń rezygnujący z obiadów ma obowiązek poinformowania o tym nauczycieli świetlicy osobiście lub telefonicznie. Decyzję o niekorzystaniu z obiadów należy zgłosić nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację. Jest to konieczne do prawidłowego zaplanowania wszystkich obiadów.