Komunikat

Od poniedziałku 18.05.2020 r. boisko szkolne będzie otwarte od godz. 8.00 do godz. 19.00 w godzinach pracy szkoły. Pozostałe zasady pozostają bez zmian, żeby skorzystać z boiska, należy zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, ustalić dzień, godzinę oraz zapoznać się z obowiązującymi przepisami.