Warsztaty z pierwszej pomocy

Klasy I b i I c wzięły udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Szkolenie dla uczniów poprowadził ratownik medyczny.