Historia SP9

HYMN SZKOŁY

Mieszko I to patron nasz
Książę Piastów z nami wciąż trwa
Odwagą swą zasłynął
Chrześcijaństwo przyjął
Jego postać prowadzi nas.

Ref.:
Dziewiątki uczniowie to my
Przewodzi nam Piastowy syn
Dziś przyszłość do nas należy
Mieszkowej z Dziewiątki młodzieży.

Ucz nas szkoło jak mamy żyć
Wskaż nam drogę, jak przez świat iść
Przyszłości cel osiągnąć
Uczyć się, by mądrość
Była znakiem każdego z nas.

Ref.:
Dziewiątki uczniowie …


HISTORIA

Szkoła nasza zbudowana została w ramach czynu budowy 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego.
Akt erekcyjny pod budowę w Gnieźnie wmurowano 21.01.1964 roku. Powołany na stanowisko dyrektora placówki p. Tadeusz Czaprowicz nadzorował prace budowlane. Nasza Tysiąclatka powstała jako 998. Jej pełna nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa nr 9 Pomnik 1000 – lecia Państwa Polskiego im. Mieszka I.
1 września 1965 roku rozpoczęło tutaj zajęcia 872 uczniów uczęszczających do 20 oddziałów. Pierwsze grono pedagogiczne liczyło 23 nauczycieli. Praca i zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów sprzyjały tworzeniu tradycji szkoły. W 1967 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o gromadzeniu funduszy na sztandar i rozpoczęto współzawodnictwo między klasami. Dzięki wspaniałej postawie rodziców, opiekunów, pedagogów i młodzieży akcja została sprawnie przeprowadzona. Uroczystość przekazania szkole sztandaru odbyła się 28 kwietnia 1969 roku.
Przez cały ten okres istnienia społeczność naszej szkoły przeżywała tysiące zwykłych, pracowitych dni i wiele wspaniałych wydarzeń. Możemy poszczycić się osiągnięciami w różnych dziedzinach. Są one upamiętniane w kronice szkolnej. Uczniowie brali i nadal biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych.

Z kroniki szkolnej

 

Skip to content