Kadra 2016/2017

Dyrekcja

Arleta Wojdanowicz
Dyrektor
Dariusz Januchowski
Wicedyrektor
Iwona Walkowska
Wicedyrektor

Język polski

Anna Borkowska
Iwona Walkowska
Lidia Stachowiak
Arleta Wojdanowicz
Małgorzata Michalak-Sobczak

Matematyka

Beata Friemel
Monika Pokładecka

Przyroda

Danuta Krzemińska
Elżbieta Kistowska

Historia

Dariusz Januchowski
Agnieszka Janas

Technika / Informatyka

Iwona Labrenz
Piotr Adamski

Język angielski

Barbara Kwaśnik
Katarzyna Dudek
Anna Tyrchan
Joanna Pokładecka
Krystyna Orzechowska

Muzyka / Plastyka

Ewa Humeniuk

Religia

Anna Kanke
Ewa Zachwieja
ks. Krzysztof Pecyna
Elżbieta Kozanecka

Wychowanie fizyczne

Anna Ignaszak
Milena Sztyma
Małgorzata Borkowska
Kamil Murch
Jerzy Nowak

Pedagog szkolny

Adrianna Małecka

Edukacja wczesnoszkolna

Izabela Zawadzka
Katarzyna Posłuszny
Anna Wiercińska
Hanna Różak
Maria Nowakowska
Justyna Kaszyńska
Mariola Sypniewska
Iwona Drella
Renata Widerska
Alina Kowalczyk
Mirosława Kiełpińska
Mirosława Krzyśka
Natalia Siwka
Katarzyna Nowicka
Katarzyna Nowak
Marlena Krzyżańska
Danuta Bosacka-Leśniczak

Psycholog szkolny

Lidia Giza

Świetlica

Biblioteka

Julita Strzyżewska