„Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”

„Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” – to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W czasie akcji promowane są zrównoważone formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Kampania ma na celu pokazanie korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu, takie jak: oszczędność czasu, poprawa zdrowia, bezpieczeństwa na drogach, pozytywny wpływ na środowisko, poprawę jakości powietrza. Uczniowie klas I-III bardzo chętnie włączyli się w akcję, spacerowali w kamizelkach odblaskowych, przestrzegali zasad bezpieczeństwa w czasie przechodzenia przez jezdnię.