Stołówka szkolna

2020/2021

Jadłospis 25-29.01.2021

Jadłospis 18-22.01.2021

Obiady w stołówce szkolnej będą wznowione dla kl. I-III od 18 stycznia 2021 r. Wpłaty dokonujemy wyjątkowo w tym miesiącu od 13.01. do 19.01. Jest możliwość wykupienia obiadów dla chętnych uczniów klas IV-VIII i odbioru w swoich naczyniach, przez rodziców od godz. 12.00 do 14.00.

KWOTA ZA OBIADY W STYCZNIU 

za 10 dni obiadowych

uczniowie – 50 zł 
pracownicy – 75 zł

wpłata 13-19.01.2021


Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 9

Adres odbiorcy: ul. Staszica 5, 62-200 Gniezno

Numer konta: 89 9065 0006 0000 0000 4314 0001 Bank Spółdzielczy

Tytułem: opłata za obiad za (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)


Przypominamy, że od października obowiązuje termin płatności za obiady tylko i wyłącznie od 1 do 5 dnia każdego miesiąca. Kwota za obiady będzie zawsze umieszczona każdego pierwszego dnia miesiąca na stronie internetowej szkoły. Rodzice, których dzieci jedzą niepełne obiady w miesiącu, lub mają odpisy za niewykorzystane obiady będą powiadomieni telefonicznie o kwocie, którą należy wpłacić na konto szkoły.


Regulamin świetlicy i stołówki w warunkach pandemii.


2019/2020

Od 1 listopada 2019 r. dla ucznia jeden obiad kosztuje 5 zł, a dla pracowników 7,50 zł.

Za obiady płacimy wyłącznie w dniach od 1 do 5 każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty nie będzie na koncie do 7 dnia miesiąca, to wówczas 8 dnia nie będzie można korzystać z obiadów. 

Korzystanie z obiadów będzie można wznowić dopiero w kolejnym miesiącu, po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy. Za obiady, które zostały wykorzystane do 7 dnia należy niezwłocznie w tym samym miesiącu dokonać wpłaty na konto (kwotę za obiady należy ustalić w porozumieniu z kierownikiem świetlicy).

Uczeń rezygnujący z obiadów ma obowiązek poinformowania o tym nauczycieli świetlicy osobiście lub telefonicznie.
Decyzję o niekorzystaniu z obiadów należy zgłosić nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację. Jest to konieczne do prawidłowego zaplanowania wszystkich obiadów.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 9

Adres odbiorcy: ul. Staszica 5, 62-200 Gniezno

Numer konta: 89 9065 0006 0000 0000 4314 0001 Bank Spółdzielczy

Tytułem: opłata za obiad za (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI


Komunikaty dotyczące opłat za obiady w danym miesiącu będą ukazywały się na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej w świetlicy.

Skip to content