Stołówka szkolna

Uwaga!

20 grudnia 2019 r. obiad będzie wydawany od 11.30 do 12.30.


Od 1 listopada 2019 r. dla ucznia jeden obiad kosztuje 5 zł, a dla pracowników 7,50 zł.


Jadłospis 16-20.12.2019

Jadłospis 09-13.12.2019


Obiady wydawane są w godzinach 12.00 – 14.00

Za obiady płacimy wyłącznie w dniach od 1 do 5 każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty nie będzie na koncie do 7 dnia miesiąca, to wówczas 8 dnia nie będzie można korzystać z obiadów. 

Korzystanie z obiadów będzie można wznowić dopiero w kolejnym miesiącu, po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy. Za obiady, które zostały wykorzystane do 7 dnia należy niezwłocznie w tym samym miesiącu dokonać wpłaty na konto (kwotę za obiady należy ustalić w porozumieniu z kierownikiem świetlicy).

Uczeń rezygnujący z obiadów ma obowiązek poinformowania o tym nauczycieli świetlicy osobiście lub telefonicznie.
Decyzję o niekorzystaniu z obiadów należy zgłosić nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację. Jest to konieczne do prawidłowego zaplanowania wszystkich obiadów.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 9

Adres odbiorcy: ul. Staszica 5, 62-200 Gniezno

Numer konta: 89 9065 0006 0000 0000 4314 0001 Bank Spółdzielczy

Tytułem: opłata za obiad za (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI


Komunikaty dotyczące opłat za obiady w danym miesiącu będą ukazywały się na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej w świetlicy.