Stołówka szkolna

 

Uczeń rezygnujący z obiadów ma obowiązek poinformowania o tym nauczycieli świetlicy osobiście lub telefonicznie.
Decyzję o niekorzystaniu z obiadów należy zgłosić nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację. Jest to konieczne do prawidłowego zaplanowania wszystkich obiadów.

Obiady wydawane są w godzinach 12.00 – 14.00

Przypominamy, że wpłaty za obiady mogą być regulowane wyłącznie od 1 – 5 dnia każdego miesiąca.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 9

Adres odbiorcy: ul. Staszica 5, 62-200 Gniezno

Numer konta: 89 9065 0006 0000 0000 4314 0001 Bank Spółdzielczy

Tytułem: opłata za obiad za (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJZOBACZ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komunikaty dotyczące opłat za obiady w danym miesiącu będą ukazywały się na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej w świetlicy.