WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023/2024


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  23.09.2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp9.gniezno.pl


Procedura organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie w roku szkolnym 2020/2021 w warunkach epidemii.


Regulamin świetlicy i stołówki w warunkach pandemii.


Procedura organizacji zajęć wychowania fizycznego


Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w warunkach epidemii


Instrukcja zakładania konta i logowania się do katalogu biblioteki


Link do dokumentacji przetargowej na modernizację boisk ze sztuczną nawierzchnią w SP9- etap I

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID -19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie.