Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2019

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zalecenia dotyczące tornistrów.

List – zobacz

Ulotka – zobacz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

zobacz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KLAUZULA INORMACYJNA – MONITORING – zobacz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźniezobacz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STATUT SZKOŁY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOŁA_WOLONTARIATU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..