Dokumenty

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2020


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI        23.09.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp9.gniezno.pl


Procedura organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie w roku szkolnym 2020/2021 w warunkach epidemii.


Regulamin świetlicy i stołówki w warunkach pandemii.


Procedura organizacji zajęć wychowania fizycznego


Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w warunkach epidemii

Instrukcja zakładania konta i logowania się do katalogu biblioteki


Link do dokumentacji przetargowej na modernizację boisk ze sztuczną nawierzchnią w SP9- etap I

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID -19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie.


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2019


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Zalecenia dotyczące tornistrów.

List – zobacz

Ulotka – zobacz


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

zobacz


KLAUZULA INORMACYJNA – MONITORING – zobacz


Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźniezobacz


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE


STATUT SZKOŁY


PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY


REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOŁA_WOLONTARIATU


 

Skip to content