Dokumenty

Warunki ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych w Gnieźnie na rok szkolny 2017-2018.
SP 9_36zł_oferta NNW 2017_2018 – InterRisk (dla rodzica) pdf
OWU EDU PLUS 2017 – final
druk_zgloszenia_edu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

Rekrutacja 2017 – zobacz