Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2019


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Zalecenia dotyczące tornistrów.

List – zobacz

Ulotka – zobacz


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

zobacz


KLAUZULA INORMACYJNA – MONITORING – zobacz


Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźniezobacz


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE


STATUT SZKOŁY


PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY


REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOŁA_WOLONTARIATU