Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

  1. “Wielkopolska – nasza mała ojczyzna “Anna Borkowska, Małgorzata Michalak-Sobczak (kontynuacja z roku ubiegłego; czas realizacji 06.09.2017 – 15.12.2017)
  2. „Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym” – Natalia Siwka, Joanna Jatczyńska (kontynuacja z roku ubiegłego; czas realizacji 20.02.2017 – 30.06.2018)
  3. „Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy” – Marlena Krzyżańska, Ewa Zachwieja (czas realizacji 17.10.2017 –30.05.2018)
  4. “Gry planszowe – bawią, uczą, edukują” – Natalia Siwka, Katarzyna Posłuszny, Danuta Bosacka-Leśniczak, Renata Widerska, Alina Kowalczyk, Justyna Kaszyńska, Hanna Różak (czas realizacji-19.10.2017 do 30.05.2018)
  5. “Ty też potrafisz” – Arleta Wojdanowicz, Adrianna Małecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

“Ty też potrafisz” – Arleta Wojdanowicz, Adrianna Małecka

W ramach innowacji „Ty też potrafisz” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach autorskich prowadzonych przez pracownika Biblioteki Publicznej – Panią Katarzynę Wilczkowską oraz autorki innowacji – Panią Arletę Wojdanowicz i Panią Adriannę Małecką.
Podczas warsztatów zastosowano elementy muzykoterapii i bajkoterapii. Uczniowie tworzyli ilustracje, a następnie bajki.
Okazało się, że każdy potrafi stworzyć ciekawą historyjkę. Wystarczy uruchomić wyobraźnię.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy” – Marlena Krzyżańska, Ewa Zachwieja

Głównym celem działań zaplanowanych w ramach innowacji pedagogicznej:  Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy. jest zapoznanie uczniów naszej szkoły z bogactwem kulturowym ich rówieśników z innych kontynentów. Bazując na już zdobytej przez naszych uczniów wiedzy, będziemy zachęcali do jej pogłębiania, czerpania z tego ogromnego bogactwa jakim jest kultura innych krajów i – na ile to będzie możliwe – do wspomagania dzieci z tych kultur najbiedniejszych.
W świecie, w którym tyle słyszy się o migracji różnych narodowości,  wydaje się rzeczą konieczną wychowywać dzieci już od najmłodszych lat do tolerancji wobec tych, którzy inaczej wyglądają, inaczej się ubierają czy porozumiewają. Ukazując dzieciom różnorodność, pokażemy jednocześnie jak wiele w tej różnorodności jest cech wspólnych: dzieci na całym świecie uczą się, bawią, mają swoje marzenia i plany. Organizując w szkole Dni Kultury Afrykańskiej czy Azjatyckiej, zapraszając na spotkania osoby bardzo dobrze znające specyfikę życia na innych kontynentach, przygotowując wystawy zdjęć czy projekcje filmów, damy naszym uczniom możliwość przekonania się ile piękna i właśnie bogactwa niesie w sobie świat ze swoją różnorodnością kultur. Wzbudzić z chęci poznawania świata prawdziwą pasję u naszych uczniów to także jeden z celów tej innowacji.

Działanie 1.
Przybliżenie uczniom Wenezueli. Spotkanie z misjonarzem od lat pracującym w tym pięknym, pełnym barw kraju Ameryki Południowej. (więcej…)
Działanie 2.
Dni Kultury Afrykańskiej w szkole. (więcej…)
Działanie 3.
Spotkanie z Biskupem z Wenezueli przebywającym z krótką wizytą w Polsce. (więcej…)
Działanie 4.
Szerzenie kultury afrykańskiej. Konkurs: Maski afrykańskie. (więcej…)
Działanie 5.
Akcja charytatywna: zbiórka szczoteczek i past do mycia zębów dla dzieci z krajów misyjnych w ramach akcji Fundacji Redemptoris missio „Kup Pan szczotkę”, która w naszej szkole przebiegała pod hasłem: „Szczoteczka dla małego Afrykańczyka”. (więcej…)
Działanie 6.
Współorganizowanie kiermaszu świątecznego, który m.in. umożliwił udzielenie pomocy dziewczynce z Angoli w Afryce, objętej przez nas projektem „Adopcja na odległość”. (więcej…)
Działanie 7.
Mały Podróżnik – zajęcia edukacyjne dla klas I-III.
Wykonanie na zajęciach prac dotyczących geografii, kultury oraz fauny i flory afrykańskiej.


Działanie 8.
„Z sercem na dłoni” – życzenia dla ludzi chorych z okazji Światowego Dnia Chorego; odwiedziny u ludzi starszych i chorych, które uczą naszych uczniów otwartości na drugich, tolerancji dla słabszych, wychowują do niesienia pomocy potrzebującym. (więcej….)
Działanie 9.
Dni Kultury Azjatyckiej w szkole (więcej…)
Działanie 10.
“Kuchnie świata” – zajęcia kulinarne.
W oparciu o artykuły zamieszczane w czasopismach misyjnych dla dzieci: „Świat Misyjny” i „Mini Kombonianie” uczniowie, zwłaszcza w czasie pozalekcyjnych spotkań Ogniska Misyjnego, zapoznawali się z tradycyjnymi potrawami różnych kontynentów. Na jednym z kwietniowych spotkań dzieci poznały kuchnię leżącego w Ameryce Południowej Ekwadoru. Zachęcone prostym przepisem przygotowały jeden z przysmaków Indian z Amazońskiej dżungli: indiańskie „czontakuro” i poczęstowały nim swoich kolegów. Było pysznie!
Działanie 11.
Szerzenie kultury krajów afrykańskich wśród dzieci.
28 maja 2018 r. dziewczynki ze Szkolnego Ogniska Misyjnego zaprezentowały dzieciom w Przedszkolu nr 12 „Plastusiowo” w Gnieźnie krótkie przedstawienie misyjne pt. „Mała reporterka Nel w Angoli”. Przedstawienie to miało na celu zapoznać najmłodsze dzieci z kulturą Angoli, uwrażliwić je na trudną sytuację ich rówieśników w tym afrykańskim kraju, a jednocześnie pokazać, jak ważne jest, by doceniać to wszystko co posiadamy i umieć dzielić się tym z innymi.
Działanie 12.
Pomagamy Afryce.


Na przełomie maja i czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyła się akcja, w ramach której zbieraliśmy tak potrzebne w afrykańskich wioskach środki opatrunkowe, okulary korekcyjne oraz przybory szkolne. Cieszymy się, że akcja spotkała się z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem wśród naszych uczniów i ich rodziców. Część z zebranych artykułów zostanie przekazana siostrom misjonarkom pracującym z dziećmi w Angoli, a część Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, z którą od lat współpracujemy. Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję bardzo dziękujemy!
Działanie 13.
„Dzieci świata”
W czasie organizowanych Dni Kultury Afrykańskiej i Dni Kultury Azjatyckiej miały miejsce w szkole wystawy zdjęć przedstawiających dzieci z tych kontynentów. Następnie, w maju, dzieci z kl. I-IV zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dzieci świata”.

Działanie 14.
Spotkanie z misjonarką z Angoli – zobacz
Działanie 15.
Zwieńczeniem wszystkich działań zrealizowanych w ramach innowacji: „Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy” było zorganizowanie w szkole wystawy tematycznie związanej z projektem. Znalazły się na niej zarówno najładniejsze prace konkursowe pt. „Dzieci świata” oraz najciekawsze plakaty wykonane przez naszych uczniów, obrazujące różne kontynenty – różnorodność przyrody, budowli i przede wszystkim zamieszkujących je ludzi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2016/2017
Katarzyna Dudek – Komunikacja interpersonalna – program nauczania języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej – sprawozdanie
Arleta Wojdanowicz, Elżbieta Kistowska – Aktywność ruchowa i zdrowe żywienie jako świadomy wybór ucznia – sprawozdanie
Ewa Zachwieja – Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie – sprawozdanie
Mirosława Kiełpińska – Tolerancja niejedno ma imię – sprawozdanie
Anna Borkowska, Małgorzata Michalak-Sobczak – “Wielkopolska – nasza mała ojczyzna” – sprawozdanie
Natalia Siwka i Joanna Jatczyńska – Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym – sprawozdanie
Natalia Siwka – Bajkowi pisarze – etwinning – sprawozdanie
Krystyna Orzechowska – Wielkie wiosenne dni z eTwinning – sprawozdanie

1. Katarzyna Dudek – Komunikacja interpersonalna – program nauczania języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej.

Innowacja będzie kładła nacisk na komunikację w formie dialogów oraz dyskusji między uczniami bez używania języka ojczystego. Uczniowie będą również komunikowali się w formie pisemnej, prowadząc korespondencję z uczniami szkoły zagranicznej. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu metod: komunikacyjnej i bezpośredniej. Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć lekcyjnych z języka angielskiego, w wymiarze 1 godzina lekcyjna w miesiącu.Cele innowacji:
– rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
– zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym,
– kształtowanie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej oraz postawy tolerancji wobec innych narodów i kultur,
– rozwijanie własnych zainteresowań,
– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
Spodziewanym efektem innowacji jest umiejętność swobodnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej ucznia w zakresie realizowanego materiału językowego. Pewność siebie i otwarcie w procesie jakim jest komunikowanie się w języku obcym.

Plakaty zachęcające do odwiedzenia różnych regionów Polski (więcej…)

Otrzymaliśmy listy od kolegów i koleżanek z Hiszpanii.

Rozpoczynamy korespondencję ze szkołą w Hiszpanii (więcej…)

Komunikacja Interpersonalna “Gniezno My Home Town” (więcej…)

Kartki świąteczne (więcej…)

Życzenia wielkanocne (więcej…)

2. Arleta Wojdanowicz, Elżbieta Kistowska – Aktywność ruchowa i zdrowe żywienie jako świadomy wybór ucznia.

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznejzobacz

W ramach projektu „Aktywność ruchowa i zdrowe nawyki żywieniowe jako świadomy wybór dziecka”, od listopada do maja będzie trwał konkurs „Smakosz roku”, kierowany do uczniów klas IV – VI. Chętni uczniowie powinni co miesiąc przygotować w domu potrawę wg przepisu zamieszczonego na stronie internetowej i gablocie przy wejściu do szkoły, zrobić sobie z nią zdjęcie, spróbować danie i wypełnić ankietę. Zdjęcie i wypełnioną ankietę należy każdorazowo przesłać na adres: sp9nauczyciel@wp.pl, do końca danego miesiąca. Materiały przesłane po upływie terminu nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu, podczas Festynu Rodzinnego, a wygra uczeń z największą, udokumentowaną ilością przygotowanych dań.

Zadanie 1 – pobierz
Zadanie 2 – pobierz
Zadanie 3 -pobierz
Zadanie 4 – pobierz
Zadanie 5 – pobierz
Zadanie 6 – pobierz
Ankieta – pobierz

Książki kucharskie
Po  cyklu zajęć teoretycznych, dotyczących zdrowego odżywiania (jak np. spotkanie z lekarzem, lekcje przyrody i zajęcia z wychowawcami na temat zdrowego żywienia dzieci i młodzieży) uczniowie klas czwartych stawili czoło wyzwaniu, jakim było zgromadzenie odpowiednio zbilansowanych przepisów i stworzenie dziecięcych książek kucharskich. Miały one zawierać jadłospisy odpowiednie dla potrzeb dzieci w ich wieku. Po weryfikacji przygotowanych przepisów i ułożeniu jadłospisów przez poszczególne grupy uczniów powstały ciekawe propozycje książek.

Rajd rowerowy
W dniu 27.06. 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie rowerowym, a później w pikniku zorganizowanym na terenie placówki. 24 km trasa rajdu pozwoliła uczniom na sprawdzenie swoich możliwości. Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli na metę. Uczniowie, którzy nie zdecydowali się na udział w rajdzie spędzali aktywnie czas w miasteczku ruchu drogowego w szkole. Opiekunką rajdu była Pani Anna Ignaszak.

Plastycznie o zdrowiu (więcej…)

Warzywny czwartek (więcej…)

Spotkanie z dietetykiem – 16 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z dietetyczką, panią Joanną Plucińską, która przeszkoliła grupę nauczycieli i pracowników kuchni w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Wychowawcy przekażą zdobyte informacje dzieciom tak, by na lekcjach wychowawczych mogły opracować jadłospisy oraz przepisy zdrowych posiłków, z których można stworzyć dziecięcą książkę kucharską.

Konkursy prozdrowotne (więcej…)

Konkurs “Słodyczom NIE!”(więcej…)

Spotkanie z lekarzem(więcej…)

“Zdrowo – owocowo”(więcej…)

Wyniki konkursu “Owocowa środa” (więcej…)

Nauka przygotowywania koktajli (więcej…) (zobacz film)

Wnioski z przeprowadzonych diagnozzobacz

XIII Kolorowy Rajd Integracyjno – Sportowy (więcej…)

Rajd klubowy (więcej…)

Rajd Mikołajkowy (więcej…)

Rajd Niepodległości (więcej…)

Rajd Śladami Powstania Wielkopolskiego (więcej…)

Podsumowanie 6 – tygodniowego projektu „Jestem aktywny, dbam o zdrowie” (więcej…)

Podsumowanie konkursu „Żyjemy zdrowo i aktywnie” (więcej…)

3. Ewa Zachwieja – Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie.

Głównym celem innowacji „Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie” jest podejmowanie działań sprzyjających wychowaniu uczniów do szacunku i troski o drugiego człowieka – zarówno tego najmłodszego, żyjącego tuż obok lub w dalekiej Afryce, jak i człowieka starszego, być może chorego i samotnego.
Innowacja realizowana będzie przez okres ośmiu miesięcy, angażując uczniów ze wszystkich poziomów, od klas pierwszych po szóste. Podejmując różne działania (m.in. spotkania ze starszymi ludźmi, włączanie się w różnego typu akcje misyjne, docieranie do uczniów, którzy z powodu przewlekłej choroby nie mogą chodzić do szkoły, pomoc ubogim) chcemy przekazywać prawdę o nadrzędnej wartości życia każdego człowieka, kształtować umiejętność dostrzegania wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i stwarzać uczniom sytuacje sprzyjające do jej okazywania. Będziemy kładli nacisk na kształtowanie postawy bezinteresowności w działaniu oraz rozbudzanie chęci do twórczego działania  w grupie, np. przy organizowaniu akcji niesienia pomocy czy organizowania spotkań z ludźmi starszymi. Istotnym elementem tej innowacji będzie zachęcanie uczniów do czerpania z bogactwa życiowych doświadczeń ludzi starszych, z ich mądrości wynikającej z doświadczenia, z wartości jakie pragną przekazywać młodszym pokoleniom, ucząc je szacunku dla tradycji. Założenia tej innowacji są zgodne z wytycznymi Programu Wychowawczego Szkoły (z jego celami i zadaniami); innowacja wpisuje się również w Koncepcję Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2016/2017,  szczególnie w zakresie wychowania w duchu poszanowania tradycji, wartości moralnych i etycznych.

Działanie 1
Spotkanie z ludźmi starszymi należącymi do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie i przygotowanie dla nich montażu słowno-muzycznego w Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Związku. Spotkanie to ukazało nam wielką radość płynącą ze wspólnego świętowania ludzi starszych; pokazało też, jak pięknie dzieci i młodzież mogą świętować wraz ze starszymi. (więcej…)
Działanie 2
Włączenie się w akcję Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris missio” w Poznaniu pod hasłem „Kup Pan szczotkę”. Akcja miała na celu zbiórkę szczoteczek do mycia zębów dla dzieci z ośrodków misyjnych w Afryce. Włączając się w tę akcję chcieliśmy przede wszystkim uwrażliwić uczniów naszej szkoły na potrzeby ich rówieśników z dalekiej Afryki, którym często brakuje podstawowych środków higieny. Cieszymy się z dużego zainteresowania naszą akcją. (więcej…)
Działanie 3
Posumowanie świątecznych akcji w ramach innowacji „Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie” (więcej…)
Działanie 4
Dzień Babci i Dzień Dziadka (więcej…)
Działanie 5
Wspólne świętowanie starszych i dzieci 
(więcej…)
Działanie 6
Światowy Dzień Chorego (więcej…)
Działanie 7
Spotkanie z Seniorami (więcej…)
Działanie 8
Akcja “Opatrunek na ratunek” (więcej…)

Działanie 9
Integracja na Misyjnej Majówce (więcej…)
Działanie 10
Chcemy czerpać z mądrości życiowej osób starszych (więcej…)

Podsumowanie
Wszystkie z założonych celów zostały zrealizowane. W wyniku podjętych działań uczniowie zrozumieli, że życie człowieka jest wartością nadrzędną. Chętnie zaangażowali się w niesienie pomocy ludziom potrzebującym (ubogim, chorym, starszym i samotnym), otaczając ich szacunkiem i zrozumieniem. Przy różnych okazjach czerpali ze skarbca doświadczeń ludzi starszych, ucząc się od nich szacunku do tradycji i wartości, chętnie poświęcali swój wolny czas na wspólne świętowanie, na spotkania i rozmowy z nimi.
Zorganizowany pod koniec czerwca konkurs plastyczny pt.  „Chcę i potrafię pomagać starszym, samotnym, chorym” ukazał wielką wrażliwość i otwartość naszych uczniów na drugiego człowieka, zwłaszcza na starszego i potrzebującego pomocy. Wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac dała piękny obraz efektów całorocznej pracy z uczniami w ramach innowacji, ukazując jednocześnie na przyszłość wielki potencjał naszych uczniów do angażowania się w kolejne tego typu działania.

4. Mirosława Kiełpińska – Tolerancja niejedno ma imię. – zobacz

Podsumowanie innowacji – zobacz

Akcja szkolna “Radosny Kotek” (więcej…)

Radio Gniezno “Uczniowie z jednej z gnieźnieńskich podstawówek pomagają przetrwać kotom zimę”- zobacz

Laureaci szkolnego konkursu plastycznego „Jesteśmy tolerancyjni w szkole i klasie” zorganizowanego przez Szkolne Koło Wolontariatu „Elfy” (więcej…)

Podsumowanie konkursu „Jesteśmy tolerancyjni w szkole i klasie” – (więcej…)

Współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu z Organizacją UNICEF

5. Anna Borkowska, Małgorzata Michalak-Sobczak – “Wielkopolska – nasza mała ojczyzna”

Innowacja: ,,Wielkopolska – nasza mała ojczyzna” jest przeznaczona do realizacji w klasach piątych i ma na celu przybliżenie uczniom skarbów Wielkopolski, szczególnie tradycji i gwary, czyli podstaw tożsamości  narodowej, przynależności do regionu i grupy społecznej. Całość składa się z kilku bloków tematycznych: gwara, tradycja, obrzędy, położenie geograficzne, historia, zabytki i wytwory kultury, aktualne wydarzenia, literatura, atrakcje, aktywne spędzanie czasu wolnego. Dzieci wejdą w role: fotografa, scenarzysty, aktora, projektanta, kucharza, rysownika, dziennikarza, redaktora. Nauczą się, że rzetelnie wykonana przez każdego z nich praca, ma wpływ na sukces grupy. Uczniowie pogłębią i usystematyzują wiedzę o mieście i regionie.  Rozwiną własne zainteresowania i umiejętności. Staną się obserwatorami i poszukiwaczami nowych treści i rozwiązań. Będą kreować rzeczywistość poprzez twórcze działanie. Podejmując nowe dla nich wyzwania zdobędą wiedzę, jak efektywnie pracować w zespole.

Magiczna podróż do świata teatru.
Nareszcie nadszedł długo oczekiwany dzień.  W środę 25 października 2017 uczniowie klasy      6 d, wraz z opiekunami, udali się do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na spektakl pt. ,,Gniazdo”.
Poranek przywitał nas deszczem, ale my w doskonałych humorach, odświętnie ubrani, wyruszyliśmy  w naszą podróż. Gdy dotarliśmy na miejsce, przywitała nas aktorka- pani Jolanta Skawina, która odkrywała przed nami tajemnice teatru. Najpierw obejrzeliśmy przedstawienie, które bardzo nam się podobało i wzbudziło wiele emocji. Po spektaklu mieliśmy niezwykłą okazję wejść na scenę, porozmawiać z aktorami i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Kolejną atrakcją była możliwość przeprowadzenia wywiadu z aktorkami teatru .Pytania przygotowaliśmy wcześniej, a w naszym imieniu zadawała je przewodnicząca klasy Malwina Skrzyńska. Panie  udzielały odpowiedzi, dzieliły się z nami swoimi wrażeniami i doświadczeniami z pracy na teatralnej scenie. Następnie był pokaz rekwizytów i scenicznych kostiumów.. Na zakończenie zwiedziliśmy miejsce, zazwyczaj niedostępne dla widzów- kulisy teatru. Tutaj mieliśmy okazję zobaczyć z bliska, jak powstaje przedstawienie, gdzie aktorzy przygotowują się do występu, w jaki sposób powstaje oprawa sceniczna.
Wizyta w teatrze była nie tylko kulturalnym wydarzeniem, w którym braliśmy udział a wybór repertuaru nie był przypadkowy. Od marca 2017r. realizujemy zadania związane z prowadzoną innowacją Wielkopolska – nasza mała ojczyzna, więc z dużym zainteresowaniem zbieramy informacje na temat bieżących wydarzeń , które mogą poszerzyć zakres naszej wiedzy na temat kultury i historii regionu. Dla uczniów nie był to temat nowy, doskonale znają treść legend , na motywach których zostało oparte widowisko. Mieli również okazję zwiedzić miejsca, gdzie rozgrywają się przedstawione wydarzenia.
Wracając do szkoły, wymieniliśmy się naszymi spostrzeżeniami i wrażeniami. Okazało się, że przedsięwzięcie   stało się inspiracją dla uczniów, którzy już w poniedziałek wystąpią na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie podczas Offki – Miejskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych, będącego częścią Festiwalu Filmowego Offeliada.

Jesteśmy przewodnikami – wycieczka: Gniezno nasze miasto.
Korzystając z pięknej pogody, 19 września 2017 klasy 6d i 6e wybrały się na pieszą wycieczkę po naszym mieście.  Było to kolejne zadanie realizowane w ramach innowacji Wielkopolska-nasza mała ojczyzna.  Celem było odwiedzenie miejsc szczególnie ważnych dla naszych uczniów.  Dzieci zaplanowały trasę, która przebiegała ulicami  Gniezna.  Na Rynku podziwialiśmy zabytkowe kamienice, fontannę, odpoczęliśmy na miejskiej plaży pod palmami. Kolejnym punktem naszej wędrówki był plac przed katedrą i wspólne zdjęcia przed pomnikiem Bolesława Chrobrego. Następnie nad jeziorem Jelonek przeszliśmy do Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie obejrzeliśmy ekspozycję stałą.  Uczniowie chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat ciekawych i wartych zobaczenia miejsc w mieście.  Naszą przygodę zakończyliśmy odpoczynkiem w Parku Miejskim i we wspaniałych humorach wróciliśmy do szkoły. Wycieczka była okazją nie tylko do świetnej zabawy i integracji zespołów klasowych, ale przede wszystkim umożliwiła uczniom rozwijanie umiejętności planowania, wypowiadania się na określone tematy, prezentowania własnego zdania i poglądów. Po zakończonym spacerze uczniowie napisali sprawozdanie z wycieczki.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem
Po przerwie wakacyjnej wznawiamy nasze działania związane z innowacją Wielkopolska – nasza mała ojczyzna. Kolejnym zadaniem było spotkanie z ciekawym człowiekiem. 13 września gościliśmy w naszej szkole pana Rafała Jackowiaka, opiekuna i hodowcę egzotycznych papug, który przybył do nas w towarzystwie swoich ulubieńców: Archiego i Cloe. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6d i 6e. Podczas zajęć udaliśmy się w wirtualną podróż po kontynentach i odwiedziliśmy miejsca, gdzie żyją różne gatunki  papug. Poznaliśmy ich zwyczaje, sposoby odżywiania, warunki hodowli  i sprawowania opieki. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, a pan Jackowiak udzielał precyzyjnych odpowiedzi. Najwięcej emocji wzbudził moment, gdy ptaki zostały wypuszczone z klatek i można było je zobaczyć z bliska i nakarmić. Spotkanie było okazją do zdobycia wiedzy i wspaniałej zabawy. Dzięki ciekawym zajęciom byliśmy świadkami, jak ważne w życiu są zainteresowania i pasja, jak ciekawie i w sposób twórczy zorganizować czas wolny. Razem spędzone chwile na długo pozostaną w naszej pamięci, a wielu z nas zapewne przekonało się, że warto zaopiekować się jakimś zwierzątkiem.

Krajobraz wokół mnie
Uczniowie klasy 5e na zajęciach z wychowawcą zrealizowali temat dotyczący atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Uczniowie wykazali się doskonałą orientacją w Gnieźnie i okolicach, potrafili wskazać szereg miejsc wartych odwiedzenia i podzielili się doświadczeniami z tych, w których byli. W wyniku burzliwej dyskusji powstała mapa atrakcji Wielkopolski, która została umieszczona w sali 206. Lekcja stała się ciekawym wstępem do  zaplanowania wycieczki pieszej po okolicy.

Wyjazd do Poznania
W sobotę 22 kwietnia grupa uczniów z klasy 5e wzięła udział w wyjeździe do Poznania na Inea Stadion, gdzie miała możliwość kibicowania drużynie Lecha Poznań. Mimo niesprzyjającej pogodny i przenikliwego zimna humory wszystkim dopisywały. Uczniowie kibicowali naszej drużynie i Kolejorz nas nie zwiódł: wygrał z Ruchem Chorzów 3:0. Na stadionie panowała wspaniała atmosfera, a 90 minut meczu, wśród przyśpiewek i okrzyków minęło bardzo szybko. Stadion Inea w Poznaniu został wymieniony przez uczniów jako jedna z atrakcji Wielkopolski i niezwykle ich ucieszyła możliwość pobytu na tym wspaniałym obiekcie.

Z gwarą za pan brat
Zadanie polegało na gromadzeniu informacji na temat gwary wielkopolskiej. Podczas zajęć uczniowie przedstawili efekty swojej pracy. Prezentowali zgromadzone materiały, które pochodziły z różnych źródeł. Najcenniejsze z nich okazały się te zdobyte od najbliższych, którzy chętnie dzielili się wspomnieniami z czasów, kiedy gwara funkcjonowała w codziennych, domowych rozmowach. Kolejnym działaniem było wykonanie prezentacji. Uczniowie pracowali w grupach. Na plakatach zamieszczono słowniki gwary wielkopolskiej, teksty pisane gwarą, rysunki i fotografie ilustrujące pozyskane informacje. Prace zostały zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy.

Spacer po najbliższej okolicyzobacz

Wycieczka do Żywego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźniezobacz

Kulinarna podróż przez Wielkopolskęzobacz

Kilka słów o modzie – wielkopolski strój ludowyzobacz

6. Natalia Siwka i Joanna Jatczyńska – Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym

Innowacja kierowana jest do uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej, mających zdolności artystyczno – muzyczne. Chcemy, aby dzieci miały możliwość odkrycia i zaprezentowania swoich zdolności zarówno kolegom i koleżankom jak i osobom spoza szkoły. Innowacja realizowana będzie przy współudziale ze Szkołą Muzyczną w Gnieźnie, szkołami tańca, nauczycielami muzyki oraz osobami na co dzień związanymi z muzyczną działalnością.
Cele innowacji: Kształtowanie świadomego obcowania z muzyką; tworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych; zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką; aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i środowiska; pokonywanie lęku przed występami publicznymi.

Casting do innowacji pedagogicznej(więcej…)
Warsztaty ” Jak radzić sobie ze stresem(więcej…)
Warsztaty taneczne – (więcej…)
Realizacja zadań wynikających z innowacji “Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym”zobacz

7. Natalia Siwka – Bajkowi pisarze – etwinning

Opis innowacji: Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II i IV szkoły podstawowej. Uczniowie z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy eTwinning, która gromadzi społeczność szkolną z Europy będą realizowali projekt Bajkowi pisarze. Projekt powstanie we współpracy dwóch polskich szkół i ma na celu pokazanie, że angielskiego nie trzeba uczyć się tylko z podręcznika.
Cele ogólne innowacji: Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, rozszerzenie możliwości poznawania języka z wykorzystaniem nowoczesnych metod technologii informacyjnokomunikacyjnej. Rozwój kompetencji czytelniczych, artystycznych oraz umiejętność systematycznej pracy w grupie. Realizując program Bajkowi pisarze pozwolimy uczniom rozwinąć poczucie własnej wartości oraz samooceny.
Spodziewane efekty innowacji: Spodziewanym efektem innowacji poprzez wprowadzenie projektu Bajkowi pisarze jest stworzenie cyfrowej książki w języku angielskim z ilustracjami obrazkowymi. Uczniowie oraz nauczyciele poprawią swoje umiejętności w zakresie TIK. Uczniowie podwyższą swoje kompetencje językowe, czytelnicze, artystyczne oraz interpersonalne. Uczniowie nauczą się odpowiedzialności, współpracy i systematyczności. Uczniowie przekonają się, że potrafią stworzyć wartościowe rzeczy z wykorzystaniem programów multimedialnych podnosząc samoocenę i poczucie własnej wartości.

Zadanie 1 zobacz

Zadanie 2 zobacz

Zadanie 3 zobacz

8. Krystyna Orzechowska – Wielkie wiosenne dni z eTwinning.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas III i VI szkoły podstawowej. Uczniowie z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy internetowej programu eTwinning, która gromadzi uczniów i nauczycieli z całej Europy będą realizowali projekt „Great Spring Days” – „Wielkie wiosenne dni”. Powstanie on we współpracy trzech polskich szkół. Podczas realizacji projektu skupimy się na dwóch ważnych wiosennych datach i wydarzeniach – Dzień Ziemi i Dzień Matki oraz charakterystycznej dla tych dni tematyce.

Wielkie wiosenne dni(więcej…)

Dzień Ziemi(więcej…)

Dzień Matki z eTwinning(więcej)