Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

 1. „Z matematyką za pan brat” – Monika Pokładecka
 2. „Praktyczna matematyka” – Rozalia Śruba
 3. „Twoja twarz wygląda znajomo” – Anna Borkowska

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej – Z matematyką za pan brat.

Sprawozdanie z innowacji – Praktyczna matematyka


Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

 1. „Znani z naszej Małej Ojczyzny” Elżbieta Kistowska, Dariusz Januchowski
 2. „Z otwartym sercem przez świat” Joanna Jatczyńska, Natalia Siwka, Anna Kanke
 3. „ Młody badmintonista” Jerzy Nowak
 4. „ Z rodziną po ścieżkach wartości” Anna Kanke, Natalia Siwka, Ewa Zachwieja
 5. „ Let`s read in English. Poczytajmy po angielsku” Anna Russek
 6. „Podróże świetliczaków” Izabela Zawadzka, Dorota Bereźnicka, Joanna Jatczyńska, Anna Maria Bosińska

 „Znani z naszej Małej Ojczyzny”- E. Kistowska, D. Januchowski

Od połowy stycznia do kwietnia w naszej szkole realizowana była innowacja pt.: „Znani z naszej Małej Ojczyzny”. Udział w niej brali uczniowie od piątych do ósmych klas. Poprzez jej wprowadzenie chcieliśmy doskonalić umiejętność orientacji w terenie, poznać fakty historyczne na temat własnego miasta i postaci z nim związanych, rozwijać zainteresowanie przeszłością i teraźniejszością własnego miasta, a dzięki temu poszerzyć wiedzę na temat swojej „Małej Ojczyzny” i wzbudzić dumę z „własnych korzeni”.

Podjęte działania dały możliwość poszerzenia wiedzy historycznej, a pozyskane informacje o patronach naszych ulic często zaskakiwały.

Większość zaplanowanych działań udało się zrealizować. W ramach projektu zrobiliśmy wystawę prac uczniowskich, przeprowadziliśmy marsz na orientację wraz z prezentacjami sylwetek patronów ulic, zapoznaliśmy uczniów z serią „Muzealny detektyw”, przygotowaną przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Niestety nie udało się przeprowadzić spaceru z „Muzealnym Detektywem na żywo”. Mimo tego główny cel innowacji – kształtowanie „świadomości regionalnej”, został osiągnięty.

Poniżej przedstawiamy cześć albumów wykonanych przez uczniów, czy fragmenty prezentacji, zrobionych w programie PowerPoint, a także mapkę z przebytą trasą w ramach rajdu prezentującego sylwetki patronów ulic.


Innowacja pedagogiczna „Podróże Świetliczaków”

Od października 2021r. w świetlicy szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna „Podróże Świetliczaków”. Innowacją zostali objęci uczniowie klas I – III uczęszczający do świetlicy szkolnej. Do współpracy zaproszono klasy: Ia, IIb, IIIb i IIIc.

„Podróże Świetliczaków” to cykl zajęć edukacyjno – wychowawczych ukierunkowanych na rozwój kreatywności, wyobraźni, nowych zainteresowań, umiejętności. Zajęcia realizowane w ramach innowacji przekazują wiedzę na temat różnych państw świata w zakresie następujących zagadnień: kultury, tradycji, języka, ludzi, krajobrazu, roślinności, zwierząt. Poprzez zajęcia dzieci uczą się tolerancji wobec odmienności kulturowej.


„Poznajemy Australię”
Australia to ostatni kontynent odwiedzony podczas „Świetlicowych podróży”. Filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne przybliżyły dzieciom bogaty i różnorodny świat australijskich zwierząt. Wiedzę uczniów wzbogaciły również książki „Jak żyją zwierzęta Australii oraz „Zwierzęta i ich dzieci”. Zainspirowały one „świetliczaków” do wykonania wielu prac plastyczno- technicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia mające na celu poznanie sztuki Aborygenów. Prace „malowane kropkami” były ciekawym urozmaiceniem świetlicowych zajęć. Podczas zabaw i działań tematycznych dzieciom towarzyszyła ulubiona maskotka „Koala- Koala”.

Podróże Świetliczaków – Ameryka Północna

Marzec w świetlicy szkolnej minął pod hasłem „Poznajemy Amerykę Północną”. W ramach innowacji pedagogicznej dzieci poznały kulturę oraz ciekawostki związane z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej oraz Meksykiem. Odbyły również „kulinarną podróż po Ameryce Północnej” efektem której jest kolorowy plakat. Filmy z cyklu „Były sobie Ameryki” zainspirowały dzieci do stworzenia licznych plakatów oraz praca plastyczno- technicznych. Własnoręcznie wykonane puzzle, krzyżówki i rebusy urozmaiciły marcowe zajęcia w świetlicy. Książki „Bolek i Lolek – Atlas Świata”, „Jak żyją zwierzęta Ameryki?” czy „Dziki zachód” cieszyły się dużym zainteresowaniem i pobudziły dziecięcą wyobraźnię i kreatywność.

https://youtu.be/cPpeAQWGI98

„Poznajemy Amerykę Południową”
W lutym podczas naszych świetlicowych podróży poznaliśmy kolejny kontynent – Amerykę Południową.
W poznawaniu tego odległego kontynentu niezwykle przydatne okazały się filmy edukacyjne z cyklu „Była sobie Ziemia”, prezentacje multimedialne oraz książki przyrodnicze. Dzieci zainspirowane opowieściami o zwierzętach żyjących w lasach równikowych wykonały liczne prace plastyczno – techniczne. Kolorowe prace z zastosowaniem różnych technik plastycznych ozdobiły gazetki oraz ściany świetlicy. Uczniowie poznali także zabytki i kulturę wybranych krajów. Wykonali plansze, plakaty oraz gazetki tematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy dzieci mieszkających w krajach Ameryki Południowej. Sobra um czy pobre erica- brazylijskie zabawy dzieci – były ciekawym urozmaiceniem pobytu uczniów w świetlicy. Własnoręcznie wykonane Enchogue (znane u nas jako kulo łapka) umiliło dzieciom czas spędzony po lekcjach.

Podróże świetliczaków – „ Poznajemy Antarktydę”

Filmik – „Podróże świetliczaków” Antarktyda

Podróże Świetliczaków – Afryka

Afryka to kolejny kontynent, który odwiedzili wychowankowie w świetlicy szkolnej w ramach realizacji innowacji. Dzieci zainteresowała odmienność kulturowa ludności zamieszkujących wybrane kraje afrykańskie. Często przewodniczką po pustyni, sawannie i lesie równikowym była Nela – autorka przyrodniczo – podróżniczych książek dla dzieci. Bogactwo flory i fauny było inspiracją do wykonania ciekawych prac plastycznych. Uczniowie poznali codzienne zajęcia afrykańskich kolegów i koleżanek. Zabawy „Koźlątko”, „Wąż boa”, „Sey” wszystkim sprawiły dużo radości.

Zapraszamy do obejrzenia, krótkiego filmiku o Afryce:

https://m.youtube.com/watch?v=3LxTAWedDcg&feature=youtu.be


Podróże Świetliczaków- Poznajemy Azję

Listopad minął w świetlicy szkolnej pod hasłem „Poznajemy Azję”. Podczas zajęć dzieci poznały wybrane kraje azjatyckie oraz ich kulturę i tradycje. Bardzo zainteresowały ich zabytki Chin, Japonii i Indii. Nie zabrakło również nauki chińskich znaków do zapisu wyrazów. Dużo radości sprawiły dzieciom azjatyckie zabawy: „Chińskie domino”, „Gat Fei Gei”, „Chińskie rzeźby” oraz „Rangoli”. Podczas „Kulinarnej podróży po Azji” dzieci wykonały tęczowe sushi. Zajęciom często towarzyszyła azjatycka muzyka. W tajniki sztuki walki karate wprowadziła „Świetliczaków” dwukrotna mistrzyni świata Jola Woźniak, która jest uczennicą naszej szkoły. Pokaz Enpi w wykonaniu mistrzyni zachwycił wszystkich widzów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku o Azji:

https://m.youtube.com/watch?v=avNr_-9s4co&feature=youtu.be


Podróże Świetliczaków – Europa

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji z działań podejmowanych w pierwszym miesiącu innowacji pedagogicznej „Podróże Świetliczaków” realizowanej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

https://m.youtube.com/watch?v=XoXb9reiuGk&feature=youtu.be

Poznajemy Europę

W październiku dzieci poznały Europę. Posługując się mapą fizyczną wyszukiwały poszczególne kraje Europy. W trakcie zajęć uczniowie poznawali tradycje i kulturę wybranych państw europejskich oraz ich charakterystyczne zabytki. Świetliczaki odbyły kulinarną podróż po Europie. Zajęciom często towarzyszyła muzyka charakterystyczna dla wybranych krajów. Podczas zajęć uczniowie wykonywali wiele prac plastycznych tematycznie związanych z krajami Europy. Miesiąc poznawania europejskich państw zakończył quiz wiedzy.Z otwartym sercem przez świat

Dzień Dziecka

„Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.”(Anna Kamieńska)

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam kochane dzieciaki, abyście zawsze uśmiechały się od ucha do ucha, bo Wasz uśmiech rozjaśnia szarości życia i daje nadzieję na lepsze jutro.

https://www.canva.com/design/DAFCXjnJWWw/P11VjmtUl7YIxN9u3pKT5A/watch?utm_content=DAFCXjnJWWw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Dnia 17 maja uczniowie pochodzenia ukraińskiego otrzymali miłą niespodziankę: książki w języku ukraińskim. Serdecznie dziękujemy Pani Soni Pajgert z Odessy i Pani Małgorzacie Tomczak z Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL za piękny prezent.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

W ramach innowacji pedagogicznej „Z otwartym sercem przez świat” uczniowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek przygotowali piękne rysunki i plakat dla pracowników Domu Opieki „Dębowy Gaj” w Jankówku. Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom, ale również naszym mamom i babciom, które troszczą się o nas, gdy jesteśmy chorzy.

Biografie miasta: Józef Chociszewski


Z rodziną po ścieżkach wartości

Podejmowane w ramach innowacji działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne przewidzieliśmy na okres ośmiu miesięcy. Opracowany został harmonogram działań i podział prac. Ustaliliśmy, że nasze działania obejmować będą zarówno teren szkoły, jak i najbliższe środowisko, w którym funkcjonują nasi uczniowie i ich rodziny. Wychowanie do ukazania wartości rodziny, a przez nią do odkrywania innych wartości oraz kształtowanie postaw wzajemnej pomocy i troski w rodzinie,  jest dla nas priorytetem.

CELE:

 • Ukazanie, jak wielką wartością jest rodzina sama w sobie i jak ogromne ma ona znaczenie dla przekazywania innych wartości a przez to dla rozwoju każdego człowieka.
 • Wychowanie do życia w rodzinie:

– zachęcenie do rozwijania wspólnych zainteresowań w rodzinie (sztuka, muzyka, fotografia, film, sport, podróże, kulinaria i inne)

– ukazanie roli dzielenia się życiowym doświadczeniem i rodzinnymi tradycjami

– podkreślanie, jak wielkim bogactwem może być dla rodziny wspólne spędzanie czasu i ukazanie szerokiego wachlarza możliwości, jak ten wspólny czas rodzina może spędzać

– propagowanie podejmowania rodzinnych działań na rzecz ekologii.

 • Uwrażliwianie na piękno – zarówno to, w drugim człowieku, jaki i to w otaczającym nas świecie i wychowywania do dbania o nie.
 • Włączenie w życie szkoły rodziców i dziadków naszych uczniów.

Termin realizacji innowacji: 15.09.2021 r. –  01.06.2022 r.

Autorki innowacji: Anna Kanke, Natalia Siwka, Ewa Zachwieja

Sprawozdanie z innowacji – Z rodziną po ścieżkach wartości

Nasze kolekcje

Pod koniec maja zaprosiliśmy uczniów do udziału w konkursie: „Nasze kolekcje”. Konkurs ten dał uczniom możliwość ukazania swoich zainteresowań i pasji, których źródeł niejednokrotnie należy szukać w pasjach rodziców czy dziadków. Nierzadko bywa tak, że tatuś „zaraził” syna zbieraniem małych modeli samochodów czy dziadek wnuczkę zbieraniem znaczków lub starych monet. Oczywiście bywają i takie zbiory, które dziecko tworzy samo z siebie. One są nie mniej cenne. Najpiękniejsze plakaty prezentujące te kolekcje i zbiory zostały nagrodzone.

Rodzinnie dbamy o naszą planetę

Ziemia dla nas wszystkich jest wielką wartością. Od najmłodszych lat w naszych rodzinach, a potem także w przedszkolu i w szkole wychowywani jesteśmy do tego, by dbać o nią jak najlepiej. Obchodzony w kwietniu Dzień Ziemi był wspaniałą okazją do podzielenia się tym, jak w naszych rodzinach dbamy o środowisko i jak promujemy ekologiczny styl życia. Cieszy to, że w domach wielu naszych uczniów oszczędzanie wody, energii czy segregacja śmieci jest już normą. Rodzinne wypady za miasto na rowerach (nie samochodem!), zbieranie śmieci w czasie spacerów nad jeziorem czy w lesie – to przykłady z życia naszych uczniów, które są najlepszym dowodem na coraz większą świadomość potrzeby dbania o naszą planetę. Poprosiliśmy uczniów, by swą troskę o Ziemię wyrazili w opracowanym samodzielnie albo we współpracy z rodzicami projekcie znaczka pocztowego promującego Dzień Ziemi. Najciekawsze prace publikujemy.

Nasze wielkanocne koszyczki

Nasze wielkanocne koszyczki

Walentynki inaczej

W miesiącu lutym w ramach innowacji „Z rodziną po ścieżkach wartości” realizowaliśmy działanie „Walentynki inaczej”. Poprosiliśmy uczniów z klas 4 – 8 o napisanie wiersza na temat przyjaźni. Nasza prośba nie pozostała bez odzewu. A nawet, na prośbę uczniów, została poszerzona o możliwość napisania opowiadań i listów na temat przyjaźni. Najładniejsze wiersze, listy i opowiadania nagrodziliśmy.

Równie chętnie nasi uczniowie włączyli się w przygotowanie prac plastycznych obrazujących wykonany przez nich walentynkowy dobry uczynek. Najładniejsze z nich również zostały nagrodzone.

Nagrodzone (i nie tylko) prace można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie na szkolnym korytarzu.

Wszystkim, którzy włączyli się w nasze działanie jeszcze raz serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy!

Laureaci konkursu literackiego: Jakub Smolibocki kl. 5b, Dominik Dudek kl. 5b, Mikołaj Nawrocki kl. 6a, Maksymilian Perzyński kl. 7a, Amelia Drzewiecka kl. 7c, Zuzanna Jaskulska kl. 7c, Martyna Stejakowska kl. 7e, Michał Kowalski kl. 8d, Zuzanna Frontczak kl. 8d, Anna Olejnik kl. 8d.

Laureaci konkursu plastycznego: Nikola Kończak kl. 5a, Jakub Smolibocki kl. 5b, Dominik Kokott kl. 5c.

Jak spędzamy święta

Czas przygotowań do Bożego Narodzenia to także piękna okazja do przekazywania tradycji kulinarnych związanych z potrawami wigilijnymi i świątecznymi. W wielu naszych domach babcia (nierzadko wspierana przez dziadka) uczy swoje wnuki, a mama swoje dzieci,  jak przyrządzić najpyszniejszy barszcz wigilijny, karpia, czy jak upiec najsmaczniejsze pierniczki. I pięknie, że tak się dzieje! Cieszymy się, że niektórzy z naszych uczniów podzielili się  z nami tym, jak według przepisów swoich bliskich przygotowują się do tych wyjątkowych, rodzinnych Świąt Oto kilka wybranych zdjęć i filmików.

https://www.youtube.com/watch?v=UbGuYAM7AgY


Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

„W poszukiwaniu najwyższych wartości. Jan Paweł II naszym przewodnikiem”. – Julita Strzyżewska, Ewa Zachwieja
Termin realizacji: 16.10.2020. –  30.04.2021.

Innowacja 2021 – sprawozdanie

Wartości są ważnym punktem odniesienia dla norm moralnych, ukierunkowują ludzkie aspiracje, motywują do działania. Głównym celem działań zaplanowanych w ramach innowacji pedagogicznej: W poszukiwaniu najwyższych wartości. Jan Paweł II naszym przewodnikiem., jest poszukiwanie wraz z uczniami wartości najwyższych, przy jednoczesnym kształtowaniu u uczniów hierarchii wartości oraz wychowaniu do życia zgodnie z  wspólnie wypracowanym system wartości, wśród których znajdą się m.in.:
– Życie
– Rodzina i drugi człowiek
– Ojczyzna i patriotyzm
– Wartości duchowe: wiara, miłość, przyjaźń, prawda, wolność
– Sztuka
– Troska o naszą planetę – Ziemię.
Głównym przewodnikiem na drodze poznania wartości pragniemy uczynić św. Jana Pawła II.  W czasie realizowania naszej innowacji zamierzamy inspirować się Jego nauczaniem, świadectwem życia i dorobkiem literackim. Będziemy zachęcali uczniów do czerpania z tego ogromnego bogactwa jakim jest nauczanie tego wielkiego Polaka.

Zobacz działania:

JA I MOJA RODZINA

MOJA POMOCNA DŁOŃ

W POSZUKIWANIU NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI – MIŁOŚĆ I PRZYJAŹŃ

WARTOŚĆ ZIEMI

WARTOŚCI W MOIM ŻYCIU


Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

 • „Z Tobą ja – ze mną Ty. Pokoleniowe doświadczenia” – A. Kanke, J. Jatczyńska, N. Siwka, ks. K. Pecyna (01.10.2019 – 29.05.2020)
 • „Dzieciaki do rakiet” – kontynuacja J. Nowak
 • „Musical w edukacji wczesnoszkolnej”  – K. Posłuszny, H. Różak (16.09.2019 – 05.04.2021)

 • „Once upon a time…, Dawno, dawno temu”

sprawozdanie z realizacji innowacji Once upon a time


 • „Rękodzieło Słowian” – I. Labrenz, P. Adamski

Rękodzieło Słowian

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej


 • „Kiedy słońce było bogiem – sekrety Słowian” – E. Kistowska, J. Strzyżewska, D. Januchowski

Sprawozdanie z innowacji

Karaboszki-e1437679742866

W poniedziałek 21 października, audycją o obrzędzie Dziadów, rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację innowacji „Kiedy słońce było bogiem – sekrety Słowian”. Chcemy zapoznać uczniów ze świętami dawnych Słowian, obrzędami i ich wierzeniami; z ogromem postaci mitologicznych, czy opisanych w podaniach ludowych. Dzięki temu uczniowie uświadomią sobie, że kultywowane do dziś obrzędy mają swe początki w czasach przedchrześcijańskich, a niektóre rytuały odnajdziemy w kulturze ludowej , czy świętach chrześcijańskich.

Słowiańskie Dziady, od których zaczęliśmy mają pokazać, że już w czasach przedchrześcijańskich szanowano zmarłych przodków, a niektóre czynności (jak palenie ognia) przetrwały do dziś. W tym czasie także, według wierzeń, szerszy dostęp do naszego świata miały różne zjawy i dusze osób gwałtownie zmarłych.

Obrzęd Dziadów przedstawiliśmy poprzez audycję i gazetkę obok biblioteki szkolnej. Tam też można zapoznać się z wybranymi zjawami z wierzeń słowiańskich. Jeżeli jeszcze raz ktoś chciałby zapoznać się z tymi wiadomościami, zachęcamy do obejrzenia prezentacji o Dziadach na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O6iblXrXHpk, a postacie zjaw znajdziecie w zamieszczonym niżej pliku.

ZJAWY

Dla zainteresowanych podajemy też wszystkie źródła z których czerpaliśmy wiedzę:

Zych P., Vargas W.: Bestiariusz słowiański. Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach. Olszanica 2016

Zych P., Vargas W.: Bestiariusz słowiański. Rzecz o biziach, kadukach i samojadkach. Olszanica 2016

https://slowianskibestiariusz.pl/blog/swieta/dziady/

https://www.slawoslaw.pl/dziady-swieto-przodkow/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_(zwyczaj)

Nasza gazetka o obrzędzie Dziadów i ukryta pod kodem QR prezentacja, okazały się doskonałym materiałem ilustrującym tło kulturowe dzieła Adama Mickiewicza – „Dziady cz. II” – lektury omawianej właśnie przez uczniów klas siódmych. Wystawa była nie tylko odwiedzana podczas zajęć języka polskiego, ale również podczas przerw.

 

Podsumowaniem treści związanych z wierzeniami wokół Dziadów, był konkurs na najwierniejsze odzwierciedlenie zjaw słowiańskich, który odbył się 31 października. Wśród przebranych osób wyróżniły się: Zuzanna Frontczak, Amelia Zielińska i Emilia Rączkowska, które wspólnie zajęły I miejsce. Swoim strojem zaciekawiły także (choć nie zawsze zgodnym z założeniami): Oliwia Hudzińska, Zuzanna Land i Zuzanna Stępień.

 

W grudniu przedstawiliśmy kolejne święto – „Szczodre Gody”, których zwyczaje były bardzo podobne do świętowania chrześcijańskiego Bożego Narodzenia. W tradycji słowiańskiej Szczodre Gody obchodzono w czasie przesilenia zimowego (22 grudnia) i trwało od kilku do nawet kilkunastu dni. W czasie Szczodrych Godów Słowianie nie wykonywali pracy fizycznej. Skupiali się na relacjach z najbliższymi: przyjmowaniu gości, dawaniu sobie prezentów i śpiewaniu tradycyjnych pieśni.  Wiele tradycji z tamtych czasów przetrwało do dziś, choć wtedy miały nieco inne znaczenie. Przykładem takich obrzędów może być: puste miejsce przy stole, sianko pod obrusem, pochody kolędników z gwiazdą, czy przystrajanie „drzewka”. Wcześniej nie było to jednak drzewko, potocznie nazywane dziś „choinką”, tylko podłaźniczka, czyli czubek jodły, świerka lub sosnowa gałąź, którą wieszano pod sufitem i ozdabiano jabłkami, orzechami, ciasteczkami, wstążkami i przede wszystkim światami, jak nazywano kolorowe krążki opłatków. O tym wszystkim można było dowiedzieć się ze zrobionej gazetki, wystawy podłaźniczek w bibliotece szkolnej i prezentacji o Szczodrych Godach, umieszczonej na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VLoEWxyUHNc; której link był znów ukryty pod kodem QR.

Jak poprzednio podajemy strony dla zaciekawionych tą tematyką:

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Godowe

https://www.slawoslaw.pl/boze-narodzenie-nowego-slonca-szczodre-gody/

 

Na przełomie lutego i marca zaprezentowaliśmy ostatnie z zaplanowanych przez nas świąt słowiańskich – „Jare Gody”. Ze świętem tym związana była Marzanna, którą przedstawiano jako boginię śmierci, zimy i niszczycielskiej mocy natury. Symbolizowała odchodzącą zimę. Jej atrybutami był  wieniec, ubiór panny młodej, korale, zżęte zboże, jabłko i złoty klucz otwierający bramy do zaświatów oraz kolejnych pór roku. Początek wiosny dawał jej też sposobność do przemienienia się w Dziewannę, która była jej młodzieńczym wcieleniem.

Podczas świętowania powitania wiosny kukłę Marzanny palono, a następnie topiono, rozpalano ogniska na wzgórzach, by przywołać jak najwięcej ciepła i słońca, zbierano wierzbowe i leszczynowe witki, z których robiono tzw. wiechy – pęki gałęzi i kwiatów zatykanych na dachach nowych budynków. W tym czasie domostwa były sprzątane i okadzane, pieczono też tradycyjne słowiańskie kołacze. Malowano też jajka, które symbolizowały energię, radość życia i urodzaj w nowym roku wegetacyjnym, a także obchodzono Śmigus, polegający na smaganiu się nawzajem rozkwitłymi witkami i Dyngus, czyli polewanie się wodą. Jak łatwo zauważyć wiele zwyczajów przetrwało do dziś, także w chrześcijańskim święcie Wielkiej Nocy.

Dodatkowo przedstawiliśmy imiona słowiańskie, które miały określone znaczenia, opisywały pożądane cechy charakteru, a nadanie imienia dziecku łączyło się z obrzędem postrzyżyn (chłopcy) i zaplecie (u dziewcząt). Umieściliśmy też przykładowe imiona, z których na przykład współczesny Miłosz, mógł się dowiedzieć, iż jego imię oznacza „miłujący lub umiłowany”, a forma Miłosz została zapisana już w 1136 roku w Bulli Gnieźnieńskiej.


Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019


„Polscy badacze, odkrywcy, podróżnicy” – Elżbieta Kistowska, Anna Kucinska

Sprawozdanie z innowacji

Od października w naszej szkole, na lekcjach geografii i przyrody, realizowana jest innowacja pt.: „Polscy badacze, odkrywcy, podróżnicy”. Jej celem jest poznawanie sylwetek polskich odkrywców, badaczy i podróżników oraz ich dokonań, a także rozszerzenie wiadomości o kontynentach poprzez wskazanie polskiego wkładu w ich poznawanie, propagowanie dumy z osiągnięć Polaków i ich wkładu w rozwój poszczególnych dziedzin nauki, rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata, pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to bardzo ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania, selekcjonowania informacji, umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Chcieliśmy zaakcentować pomijane w podstawie programowej treści dotyczące polskiego wkładu w rozwój nauki i wiedzy o świecie, by uczniowie mogli wzorować się także na osobach z własnego kraju. Do tej pory uczniowie zapoznali się z badaczami Azji i Afryki.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA – RAKIETY NA START – Jerzy Nowak

Na okres od 7 III 2019 do 22 VI 2019 została wprowadzona w naszej szkole na lekcje wychowania fizycznego dla klasy V h innowacja o charakterze metodyczno-programowym. Innowacja będzie przeprowadzana na 2 godz. zajęć lekcyjnych tygodniowo. Celem innowacji jest wprowadzenie zmian w organizacji pracy oraz modyfikacji treści programowych w-f w przyszłości, które pozwoliłyby na rozwijanie dodatkowych zainteresowań związanych w tym przypadku z badmintonem i tenisem ziemnym. Naukę gry w badmintona i w tenisa ziemnego może rozpocząć każdy, w każdym wieku, a im to wcześniej zrobi, tym lepiej.
 CELE INNOWACJI:

 • Poszerzenie oferty zajęć sportowo- rekreacyjnych w szkole.
 • Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości u uczniów mniej sprawnych.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań związanych z badmintonem i tenisem ziemnym.
 • Podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego.
 • Zadowolenie i satysfakcja z zajęć.
 • Wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiania badmintona i tenisa ziemnego,
 • Zdobycie wiadomości jak bezpiecznie korzystać z gry w badmintona i tenisa ziemnego,
 • Zajęcia mają zapewnić dzieciom o różnych zdolnościach doznanie pozytywnych wrażeń dotyczących badmintona i tenisa ziemnego, oraz możliwość odnoszenia sukcesu,
 • Dla naszej szkoły innowacja jest szansą na wyższa jakość zajęć w-f oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o grę w badmintona i tenisa ziemnego.

Każda lekcja łączy ćwiczenia fizyczne z nabywaniem podstawowych elementów techniki gry i obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu badmintona i tenisa ziemnego (chwyty rakiety, poruszanie się po korcie, uderzenia piłki lub lotki oraz serwis).


Innowacja logopedyczna: „ZRĘCZNA RĄCZKA-LEPSZA MOWA” – Katarzyna Nowicka

Sprawozdanie 2018/2019

Innowację prowadzi logopeda szkolny w terminie od lutego do czerwca. Polega ona na włączaniu w terapię logopedyczną terapii dłoni i ćwiczeń motoryki małej i motoryki precyzyjnej. Od sprawności rąk bowiem zależy sprawność aparatu mowy, a od sprawności aparatu mowy zależy sprawność artykułowania, czyli mówienia. Ćwiczenia obejmują wybranych uczniów z klas pierwszych i drugich. Głównym celem innowacji jest wspierać terapię logopedyczną dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, z niepłynnością mówienia, z zaburzeniami w porozumiewaniu się, nieśmiałych, terapią ręki z wykorzystaniem zabaw manualnych, manipulacyjnych, zabaw różnymi fakturami i piaskiem.


Innowacja pedagogiczna „Easy English” – Anna Russek

Innowacja pedagogiczna z zakresu języka angielskiego skierowana jest do chętnych uczniów z klasy 8b. Czas trwania innowacji to luty – maj 2019 r., a głównym celem  jest uzupełnienie i usystematyzowanie posiadanej już wiedzy, trening różnych umiejętności (czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie) oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty poprzez ekspozycję na typowo egzaminacyjne zadania.
Na zajęciach wykorzystane będą: różne typy zadań (gramatyka, słownictwo, umiejętności, funkcje językowe) oraz zadania egzaminacyjne proponowane przez wydawnictwa Pearson i Macmillan, kahoot, quizlet, you tube, British Council,ang.pl, ESL games oraz gry w wersji tradycyjnej.
Założeniem innowacji jest podniesienie kompetencji językowych uczniów, zwiększenie płynności i pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim w różnych sytuacjach.
Innowacja będzie przeprowadzona w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu.


„Kreatywny świetliczak” – nauczyciele świetlicy

Sprawozdanie 2018/2019

„Kreatywny świetliczak”: Od lutego do końca maja w świetlicy szkolnej realizowana jest innowacja pt: ”Kreatywny Świetliczak”. Innowacją zostali objęci uczniowie klas I-III korzystający  ze świetlicy szkolnej. Jej celem jest rozwijanie kreatywności uczniów poprzez działania plastyczno-techniczne i ruchowe, podejmowanie prób eksperymentowania w zakresie łączenia technik i materiałów, rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości estetycznej, a przez to również usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja grupy poprzez wspólną zabawę. Dzieci z natury swej są aktywne, kreatywne, ciekawe świata i dlatego te cechy należy w nich pielęgnować i rozwijać. Podczas zajęć odkryją i rozwiną drzemiące w nich talenty.

Działanie 1 – zajęcia rozwijające i usprawniające sprawność fizyczną. Zajęcia te prowadzone są przez cały okres trwania innowacji. Celem tych zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, wzmocnienie siły ramion, nóg i tułowia oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Do rozwijania naturalnych czynności ruchowych wykorzystano gimnastykę twórczą Rudolfa Labana. Podczas zajęć prowadzonych metodą Labana każdy ćwiczący wykonuje zadania ruchowe na swój sposób, bez pokazu osoby prowadzącej. Zajęcia prowadzone są w luźno ustawionej grupie, a pozycja wyjściowa do ćwiczeń jest dowolna dla każdego dziecka. Często elementem towarzyszącym wykonywaniu zadań ruchowych jest muzyka. Tematyka zadań ruchowych dotyczy pięciu zasadniczych tematów: wyczucie własnego ciała, wyczucie ciężaru i czasu, wyczucie przestrzeni, rozwijanie wyczucia płynności ruchu oraz adaptacja ruchów własnych do ruchów grupy lub partnera. Podczas zabaw naśladujących ruchem różne zwierzęta, rośliny, pojazdy, rzeczy, wykonują ruchy pantomimiczne czy bawią się w lustro. Do zabaw „Hawajska tancerka”, „Rusałki” czy „Tańczące węże” wykorzystano nagrania z wesołą muzyką.

Działanie 2 – cykl gier i zabaw zręcznościowych
Zajęcia obejmujące gry i zabawy zręcznościowe są organizowane w marcu, kwietniu i maju. Realizowane są w sali, a w przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych na świeżym powietrzu. Wykorzystywane są przybory, takie jak szarfy, skakanki, koła hula-hop. Podczas zajęć zastosowano elementy pedagogiki zabawy Klanza.
Proponowane zabawy mają ułatwić dziecku wejście w grupę, lepsze poznanie dzieci biorących udział w zajęciach. Są to również zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, gest, taniec, śpiew, plastykę ciała i dramę. Ich celem jest likwidacja napięcia mięśniowego i psychicznego. Zajęcia integrujące umożliwiają wszystkim dzieciom wspólną, aktywną zabawę bez rywalizacji, zwycięzców i przegranych. Podczas zajęć prowadzone są elementy pedagogiki zabawy Klanza, min. zabawa „Orzeszek”, „Deszczyk”.
Głównym atrybutem wykorzystywanym podczas tych zajęć jest chusta animacyjna, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości i uśmiechu. Jest wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się tym wszystkim o czym tylko można pomarzyć. Zabawy z wykorzystaniem chusty ułatwiają integrację grupy, ćwiczą współdziałanie oraz refleks i spostrzegawczość.

Działanie 3 – zajęcia rozwijające sprawność manualną.
Zajęcia rozwijające sprawność manualną są prowadzone od lutego do maja. Podczas zajęć wykorzystuje się techniki frottage, quillingu, decoupage. Zastosowano również „Metodę malowania dziesięcioma palcami”. Prowadzone zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a w szczególności nadgarstka i palców. W trakcie zajęć rozwijana jest inwencja twórcza, niekonwencjonalność i pomysłowość. Zajęcia plastyczno-techniczne rozwijają dziecięcą wyobraźnię i fantazję. Dzieci uczą się współdziałać w grupie rówieśniczej i poprawiają koncentrację uwagi.

 

Działanie 4 – Gry i zabawy na niepogodę.
W trakcie trwania innowacji w świetlicowych salach prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem dostępnych gier planszowych oraz multimedialnych. Przeprowadzono miniturnieje szachowe. Prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem metody „Kodowanie na dywanie”. Wychowankowie świetlicy tworzyli również własne gry planszowe.  Podczas zajęć rozwijana jest orientacja i wyobraźnia przestrzenna, umiejętność logicznego myślenia oraz praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy.


„Ruch przy muzyce jako forma ćwiczeń śródlekcyjnych” – Ewa Humeniuk

Innowacja będzie prowadzona od 11.02.2019 do 22.05.2019 w klasie IV b na lekcjach muzyki. Polega na wprowadzeniu 2-4 minutowych ćwiczeń ruchowych z muzyką. Ćwiczenia będą uwrażliwiać na różne elementy muzyki. Mają na celu rozwój ekspresji twórczej poprzez muzykę i ruch, odprężenie i rozładowanie emocji, ćwiczenia mają różny charakter są nastawione na percepcję, tworzenie i współpracę w grupie.
Sprawozdanie
Głównym założeniem innowacji było umuzykalnienie uczniów poprzez reakcje ruchowe z muzyką. Przeprowadzone ćwiczenia dały uczniom możliwość wypowiadania się, otwierania własnej osobowości. Integracja muzyki i ruchu spowodowała, że uczniowie wykazywali się własną aktywnością twórczą. Reagowali na elementy muzyki. Rytm, który jest wyrazem ruchu w muzyce, jest tym elementem, który do dzieci trafia najłatwiej. Pod pojęciem muzyki rozumiem również prosty akompaniament perkusyjny oraz inne efekty brzmieniowe (świsty, gwizdy, klaskanie, pomruki, tupanie, szuranie).
Niektóre ćwiczenia polegały na swobodnej improwizacji, przy których reakcja dzieci była spontaniczna , a gest był niewyszukany. Ruch podporządkowany muzyce zaspokajał u czwartoklasistów potrzebę poruszania się, a także wzbogacił tok przerwanej pracy umysłowej. Ćwiczenia ilustrowały formy zabawowe, naśladowcze i   zadaniowe.
Dla małych słuchaczy muzyka była obiektem żywego zainteresowania. Fascynowały ich zmieniające się barwy, rytm, dynamika,rozmach kompozycji, siła ekspresji, bogactwo szczegółów, ale też niezwykłe zadanie: ruchowa interpretacja tych muzycznych zjawisk.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

 1. „Wielkopolska – nasza mała ojczyzna „Anna Borkowska, Małgorzata Michalak-Sobczak (kontynuacja z roku ubiegłego; czas realizacji 06.09.2017 – 15.12.2017)
 2. „Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym” – Natalia Siwka, Joanna Jatczyńska (kontynuacja z roku ubiegłego; czas realizacji 20.02.2017 – 30.06.2018)
 3. „Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy” – Marlena Krzyżańska, Ewa Zachwieja (czas realizacji 17.10.2017 –30.05.2018)
 4. „Gry planszowe – bawią, uczą, edukują” – Natalia Siwka, Katarzyna Posłuszny, Danuta Bosacka-Leśniczak, Renata Widerska, Alina Kowalczyk, Justyna Kaszyńska, Hanna Różak (czas realizacji-19.10.2017 do 30.05.2018)
 5. „Ty też potrafisz” – Arleta Wojdanowicz, Adrianna Małecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Ty też potrafisz” – Arleta Wojdanowicz, Adrianna Małecka

W ramach innowacji „Ty też potrafisz” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach autorskich prowadzonych przez pracownika Biblioteki Publicznej – Panią Katarzynę Wilczkowską oraz autorki innowacji – Panią Arletę Wojdanowicz i Panią Adriannę Małecką.
Podczas warsztatów zastosowano elementy muzykoterapii i bajkoterapii. Uczniowie tworzyli ilustracje, a następnie bajki.
Okazało się, że każdy potrafi stworzyć ciekawą historyjkę. Wystarczy uruchomić wyobraźnię.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy” – Marlena Krzyżańska, Ewa Zachwieja

Głównym celem działań zaplanowanych w ramach innowacji pedagogicznej:  Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy. jest zapoznanie uczniów naszej szkoły z bogactwem kulturowym ich rówieśników z innych kontynentów. Bazując na już zdobytej przez naszych uczniów wiedzy, będziemy zachęcali do jej pogłębiania, czerpania z tego ogromnego bogactwa jakim jest kultura innych krajów i – na ile to będzie możliwe – do wspomagania dzieci z tych kultur najbiedniejszych.
W świecie, w którym tyle słyszy się o migracji różnych narodowości,  wydaje się rzeczą konieczną wychowywać dzieci już od najmłodszych lat do tolerancji wobec tych, którzy inaczej wyglądają, inaczej się ubierają czy porozumiewają. Ukazując dzieciom różnorodność, pokażemy jednocześnie jak wiele w tej różnorodności jest cech wspólnych: dzieci na całym świecie uczą się, bawią, mają swoje marzenia i plany. Organizując w szkole Dni Kultury Afrykańskiej czy Azjatyckiej, zapraszając na spotkania osoby bardzo dobrze znające specyfikę życia na innych kontynentach, przygotowując wystawy zdjęć czy projekcje filmów, damy naszym uczniom możliwość przekonania się ile piękna i właśnie bogactwa niesie w sobie świat ze swoją różnorodnością kultur. Wzbudzić z chęci poznawania świata prawdziwą pasję u naszych uczniów to także jeden z celów tej innowacji.

Działanie 1.
Przybliżenie uczniom Wenezueli. Spotkanie z misjonarzem od lat pracującym w tym pięknym, pełnym barw kraju Ameryki Południowej. (więcej…)
Działanie 2.
Dni Kultury Afrykańskiej w szkole. (więcej…)
Działanie 3.
Spotkanie z Biskupem z Wenezueli przebywającym z krótką wizytą w Polsce. (więcej…)
Działanie 4.
Szerzenie kultury afrykańskiej. Konkurs: Maski afrykańskie. (więcej…)
Działanie 5.
Akcja charytatywna: zbiórka szczoteczek i past do mycia zębów dla dzieci z krajów misyjnych w ramach akcji Fundacji Redemptoris missio „Kup Pan szczotkę”, która w naszej szkole przebiegała pod hasłem: „Szczoteczka dla małego Afrykańczyka”. (więcej…)
Działanie 6.
Współorganizowanie kiermaszu świątecznego, który m.in. umożliwił udzielenie pomocy dziewczynce z Angoli w Afryce, objętej przez nas projektem „Adopcja na odległość”. (więcej…)
Działanie 7.
Mały Podróżnik – zajęcia edukacyjne dla klas I-III.
Wykonanie na zajęciach prac dotyczących geografii, kultury oraz fauny i flory afrykańskiej.

Działanie 8.
„Z sercem na dłoni” – życzenia dla ludzi chorych z okazji Światowego Dnia Chorego; odwiedziny u ludzi starszych i chorych, które uczą naszych uczniów otwartości na drugich, tolerancji dla słabszych, wychowują do niesienia pomocy potrzebującym. (więcej….)
Działanie 9.
Dni Kultury Azjatyckiej w szkole (więcej…)
Działanie 10.
„Kuchnie świata” – zajęcia kulinarne.
W oparciu o artykuły zamieszczane w czasopismach misyjnych dla dzieci: „Świat Misyjny” i „Mini Kombonianie” uczniowie, zwłaszcza w czasie pozalekcyjnych spotkań Ogniska Misyjnego, zapoznawali się z tradycyjnymi potrawami różnych kontynentów. Na jednym z kwietniowych spotkań dzieci poznały kuchnię leżącego w Ameryce Południowej Ekwadoru. Zachęcone prostym przepisem przygotowały jeden z przysmaków Indian z Amazońskiej dżungli: indiańskie „czontakuro” i poczęstowały nim swoich kolegów. Było pysznie!
Działanie 11.
Szerzenie kultury krajów afrykańskich wśród dzieci.
28 maja 2018 r. dziewczynki ze Szkolnego Ogniska Misyjnego zaprezentowały dzieciom w Przedszkolu nr 12 „Plastusiowo” w Gnieźnie krótkie przedstawienie misyjne pt. „Mała reporterka Nel w Angoli”. Przedstawienie to miało na celu zapoznać najmłodsze dzieci z kulturą Angoli, uwrażliwić je na trudną sytuację ich rówieśników w tym afrykańskim kraju, a jednocześnie pokazać, jak ważne jest, by doceniać to wszystko co posiadamy i umieć dzielić się tym z innymi.
Działanie 12.
Pomagamy Afryce.

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyła się akcja, w ramach której zbieraliśmy tak potrzebne w afrykańskich wioskach środki opatrunkowe, okulary korekcyjne oraz przybory szkolne. Cieszymy się, że akcja spotkała się z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem wśród naszych uczniów i ich rodziców. Część z zebranych artykułów zostanie przekazana siostrom misjonarkom pracującym z dziećmi w Angoli, a część Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, z którą od lat współpracujemy. Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję bardzo dziękujemy!
Działanie 13.
„Dzieci świata”
W czasie organizowanych Dni Kultury Afrykańskiej i Dni Kultury Azjatyckiej miały miejsce w szkole wystawy zdjęć przedstawiających dzieci z tych kontynentów. Następnie, w maju, dzieci z kl. I-IV zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dzieci świata”.

Działanie 14.
Spotkanie z misjonarką z Angoli – zobacz
Działanie 15.
Zwieńczeniem wszystkich działań zrealizowanych w ramach innowacji: „Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy” było zorganizowanie w szkole wystawy tematycznie związanej z projektem. Znalazły się na niej zarówno najładniejsze prace konkursowe pt. „Dzieci świata” oraz najciekawsze plakaty wykonane przez naszych uczniów, obrazujące różne kontynenty – różnorodność przyrody, budowli i przede wszystkim zamieszkujących je ludzi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2016/2017
Katarzyna Dudek – Komunikacja interpersonalna – program nauczania języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej – sprawozdanie
Arleta Wojdanowicz, Elżbieta Kistowska – Aktywność ruchowa i zdrowe żywienie jako świadomy wybór ucznia – sprawozdanie
Ewa Zachwieja – Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie – sprawozdanie
Mirosława Kiełpińska – Tolerancja niejedno ma imię – sprawozdanie
Anna Borkowska, Małgorzata Michalak-Sobczak – „Wielkopolska – nasza mała ojczyzna” – sprawozdanie
Natalia Siwka i Joanna Jatczyńska – Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym – sprawozdanie
Natalia Siwka – Bajkowi pisarze – etwinning – sprawozdanie
Krystyna Orzechowska – Wielkie wiosenne dni z eTwinning – sprawozdanie

1. Katarzyna Dudek – Komunikacja interpersonalna – program nauczania języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej.

Innowacja będzie kładła nacisk na komunikację w formie dialogów oraz dyskusji między uczniami bez używania języka ojczystego. Uczniowie będą również komunikowali się w formie pisemnej, prowadząc korespondencję z uczniami szkoły zagranicznej. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu metod: komunikacyjnej i bezpośredniej. Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć lekcyjnych z języka angielskiego, w wymiarze 1 godzina lekcyjna w miesiącu.Cele innowacji:
– rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
– zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym,
– kształtowanie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej oraz postawy tolerancji wobec innych narodów i kultur,
– rozwijanie własnych zainteresowań,
– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
Spodziewanym efektem innowacji jest umiejętność swobodnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej ucznia w zakresie realizowanego materiału językowego. Pewność siebie i otwarcie w procesie jakim jest komunikowanie się w języku obcym.

Plakaty zachęcające do odwiedzenia różnych regionów Polski (więcej…)

Otrzymaliśmy listy od kolegów i koleżanek z Hiszpanii.

Rozpoczynamy korespondencję ze szkołą w Hiszpanii (więcej…)

Komunikacja Interpersonalna „Gniezno My Home Town” (więcej…)

Kartki świąteczne (więcej…)

Życzenia wielkanocne (więcej…)

2. Arleta Wojdanowicz, Elżbieta Kistowska – Aktywność ruchowa i zdrowe żywienie jako świadomy wybór ucznia.

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznejzobacz

W ramach projektu „Aktywność ruchowa i zdrowe nawyki żywieniowe jako świadomy wybór dziecka”, od listopada do maja będzie trwał konkurs „Smakosz roku”, kierowany do uczniów klas IV – VI. Chętni uczniowie powinni co miesiąc przygotować w domu potrawę wg przepisu zamieszczonego na stronie internetowej i gablocie przy wejściu do szkoły, zrobić sobie z nią zdjęcie, spróbować danie i wypełnić ankietę. Zdjęcie i wypełnioną ankietę należy każdorazowo przesłać na adres: sp9nauczyciel@wp.pl, do końca danego miesiąca. Materiały przesłane po upływie terminu nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu, podczas Festynu Rodzinnego, a wygra uczeń z największą, udokumentowaną ilością przygotowanych dań.

Zadanie 1 – pobierz
Zadanie 2 – pobierz
Zadanie 3 -pobierz
Zadanie 4 – pobierz
Zadanie 5 – pobierz
Zadanie 6 – pobierz
Ankieta – pobierz

Książki kucharskie
Po  cyklu zajęć teoretycznych, dotyczących zdrowego odżywiania (jak np. spotkanie z lekarzem, lekcje przyrody i zajęcia z wychowawcami na temat zdrowego żywienia dzieci i młodzieży) uczniowie klas czwartych stawili czoło wyzwaniu, jakim było zgromadzenie odpowiednio zbilansowanych przepisów i stworzenie dziecięcych książek kucharskich. Miały one zawierać jadłospisy odpowiednie dla potrzeb dzieci w ich wieku. Po weryfikacji przygotowanych przepisów i ułożeniu jadłospisów przez poszczególne grupy uczniów powstały ciekawe propozycje książek.

Rajd rowerowy
W dniu 27.06. 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie rowerowym, a później w pikniku zorganizowanym na terenie placówki. 24 km trasa rajdu pozwoliła uczniom na sprawdzenie swoich możliwości. Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli na metę. Uczniowie, którzy nie zdecydowali się na udział w rajdzie spędzali aktywnie czas w miasteczku ruchu drogowego w szkole. Opiekunką rajdu była Pani Anna Ignaszak.

Plastycznie o zdrowiu (więcej…)

Warzywny czwartek (więcej…)

Spotkanie z dietetykiem – 16 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z dietetyczką, panią Joanną Plucińską, która przeszkoliła grupę nauczycieli i pracowników kuchni w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Wychowawcy przekażą zdobyte informacje dzieciom tak, by na lekcjach wychowawczych mogły opracować jadłospisy oraz przepisy zdrowych posiłków, z których można stworzyć dziecięcą książkę kucharską.

Konkursy prozdrowotne (więcej…)

Konkurs „Słodyczom NIE!”(więcej…)

Spotkanie z lekarzem(więcej…)

„Zdrowo – owocowo”(więcej…)

Wyniki konkursu „Owocowa środa” (więcej…)

Nauka przygotowywania koktajli (więcej…) (zobacz film)

Wnioski z przeprowadzonych diagnozzobacz

XIII Kolorowy Rajd Integracyjno – Sportowy (więcej…)

Rajd klubowy (więcej…)

Rajd Mikołajkowy (więcej…)

Rajd Niepodległości (więcej…)

Rajd Śladami Powstania Wielkopolskiego (więcej…)

Podsumowanie 6 – tygodniowego projektu „Jestem aktywny, dbam o zdrowie” (więcej…)

Podsumowanie konkursu „Żyjemy zdrowo i aktywnie” (więcej…)

3. Ewa Zachwieja – Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie.

Głównym celem innowacji „Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie” jest podejmowanie działań sprzyjających wychowaniu uczniów do szacunku i troski o drugiego człowieka – zarówno tego najmłodszego, żyjącego tuż obok lub w dalekiej Afryce, jak i człowieka starszego, być może chorego i samotnego.
Innowacja realizowana będzie przez okres ośmiu miesięcy, angażując uczniów ze wszystkich poziomów, od klas pierwszych po szóste. Podejmując różne działania (m.in. spotkania ze starszymi ludźmi, włączanie się w różnego typu akcje misyjne, docieranie do uczniów, którzy z powodu przewlekłej choroby nie mogą chodzić do szkoły, pomoc ubogim) chcemy przekazywać prawdę o nadrzędnej wartości życia każdego człowieka, kształtować umiejętność dostrzegania wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i stwarzać uczniom sytuacje sprzyjające do jej okazywania. Będziemy kładli nacisk na kształtowanie postawy bezinteresowności w działaniu oraz rozbudzanie chęci do twórczego działania  w grupie, np. przy organizowaniu akcji niesienia pomocy czy organizowania spotkań z ludźmi starszymi. Istotnym elementem tej innowacji będzie zachęcanie uczniów do czerpania z bogactwa życiowych doświadczeń ludzi starszych, z ich mądrości wynikającej z doświadczenia, z wartości jakie pragną przekazywać młodszym pokoleniom, ucząc je szacunku dla tradycji. Założenia tej innowacji są zgodne z wytycznymi Programu Wychowawczego Szkoły (z jego celami i zadaniami); innowacja wpisuje się również w Koncepcję Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2016/2017,  szczególnie w zakresie wychowania w duchu poszanowania tradycji, wartości moralnych i etycznych.

Działanie 1
Spotkanie z ludźmi starszymi należącymi do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie i przygotowanie dla nich montażu słowno-muzycznego w Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Związku. Spotkanie to ukazało nam wielką radość płynącą ze wspólnego świętowania ludzi starszych; pokazało też, jak pięknie dzieci i młodzież mogą świętować wraz ze starszymi. (więcej…)
Działanie 2
Włączenie się w akcję Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris missio” w Poznaniu pod hasłem „Kup Pan szczotkę”. Akcja miała na celu zbiórkę szczoteczek do mycia zębów dla dzieci z ośrodków misyjnych w Afryce. Włączając się w tę akcję chcieliśmy przede wszystkim uwrażliwić uczniów naszej szkoły na potrzeby ich rówieśników z dalekiej Afryki, którym często brakuje podstawowych środków higieny. Cieszymy się z dużego zainteresowania naszą akcją. (więcej…)
Działanie 3
Posumowanie świątecznych akcji w ramach innowacji „Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie” (więcej…)
Działanie 4
Dzień Babci i Dzień Dziadka (więcej…)
Działanie 5
Wspólne świętowanie starszych i dzieci 
(więcej…)
Działanie 6
Światowy Dzień Chorego (więcej…)
Działanie 7
Spotkanie z Seniorami (więcej…)
Działanie 8
Akcja „Opatrunek na ratunek” (więcej…)

Działanie 9
Integracja na Misyjnej Majówce (więcej…)
Działanie 10
Chcemy czerpać z mądrości życiowej osób starszych (więcej…)

Podsumowanie
Wszystkie z założonych celów zostały zrealizowane. W wyniku podjętych działań uczniowie zrozumieli, że życie człowieka jest wartością nadrzędną. Chętnie zaangażowali się w niesienie pomocy ludziom potrzebującym (ubogim, chorym, starszym i samotnym), otaczając ich szacunkiem i zrozumieniem. Przy różnych okazjach czerpali ze skarbca doświadczeń ludzi starszych, ucząc się od nich szacunku do tradycji i wartości, chętnie poświęcali swój wolny czas na wspólne świętowanie, na spotkania i rozmowy z nimi.
Zorganizowany pod koniec czerwca konkurs plastyczny pt.  „Chcę i potrafię pomagać starszym, samotnym, chorym” ukazał wielką wrażliwość i otwartość naszych uczniów na drugiego człowieka, zwłaszcza na starszego i potrzebującego pomocy. Wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac dała piękny obraz efektów całorocznej pracy z uczniami w ramach innowacji, ukazując jednocześnie na przyszłość wielki potencjał naszych uczniów do angażowania się w kolejne tego typu działania.

4. Mirosława Kiełpińska – Tolerancja niejedno ma imię. – zobacz

Podsumowanie innowacji – zobacz

Akcja szkolna „Radosny Kotek” (więcej…)

Radio Gniezno „Uczniowie z jednej z gnieźnieńskich podstawówek pomagają przetrwać kotom zimę”- zobacz

Laureaci szkolnego konkursu plastycznego „Jesteśmy tolerancyjni w szkole i klasie” zorganizowanego przez Szkolne Koło Wolontariatu „Elfy” (więcej…)

Podsumowanie konkursu „Jesteśmy tolerancyjni w szkole i klasie” – (więcej…)

Współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu z Organizacją UNICEF

5. Anna Borkowska, Małgorzata Michalak-Sobczak – „Wielkopolska – nasza mała ojczyzna”

Innowacja: ,,Wielkopolska – nasza mała ojczyzna” jest przeznaczona do realizacji w klasach piątych i ma na celu przybliżenie uczniom skarbów Wielkopolski, szczególnie tradycji i gwary, czyli podstaw tożsamości  narodowej, przynależności do regionu i grupy społecznej. Całość składa się z kilku bloków tematycznych: gwara, tradycja, obrzędy, położenie geograficzne, historia, zabytki i wytwory kultury, aktualne wydarzenia, literatura, atrakcje, aktywne spędzanie czasu wolnego. Dzieci wejdą w role: fotografa, scenarzysty, aktora, projektanta, kucharza, rysownika, dziennikarza, redaktora. Nauczą się, że rzetelnie wykonana przez każdego z nich praca, ma wpływ na sukces grupy. Uczniowie pogłębią i usystematyzują wiedzę o mieście i regionie.  Rozwiną własne zainteresowania i umiejętności. Staną się obserwatorami i poszukiwaczami nowych treści i rozwiązań. Będą kreować rzeczywistość poprzez twórcze działanie. Podejmując nowe dla nich wyzwania zdobędą wiedzę, jak efektywnie pracować w zespole.

Magiczna podróż do świata teatru.
Nareszcie nadszedł długo oczekiwany dzień.  W środę 25 października 2017 uczniowie klasy      6 d, wraz z opiekunami, udali się do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na spektakl pt. ,,Gniazdo”.
Poranek przywitał nas deszczem, ale my w doskonałych humorach, odświętnie ubrani, wyruszyliśmy  w naszą podróż. Gdy dotarliśmy na miejsce, przywitała nas aktorka- pani Jolanta Skawina, która odkrywała przed nami tajemnice teatru. Najpierw obejrzeliśmy przedstawienie, które bardzo nam się podobało i wzbudziło wiele emocji. Po spektaklu mieliśmy niezwykłą okazję wejść na scenę, porozmawiać z aktorami i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Kolejną atrakcją była możliwość przeprowadzenia wywiadu z aktorkami teatru .Pytania przygotowaliśmy wcześniej, a w naszym imieniu zadawała je przewodnicząca klasy Malwina Skrzyńska. Panie  udzielały odpowiedzi, dzieliły się z nami swoimi wrażeniami i doświadczeniami z pracy na teatralnej scenie. Następnie był pokaz rekwizytów i scenicznych kostiumów.. Na zakończenie zwiedziliśmy miejsce, zazwyczaj niedostępne dla widzów- kulisy teatru. Tutaj mieliśmy okazję zobaczyć z bliska, jak powstaje przedstawienie, gdzie aktorzy przygotowują się do występu, w jaki sposób powstaje oprawa sceniczna.
Wizyta w teatrze była nie tylko kulturalnym wydarzeniem, w którym braliśmy udział a wybór repertuaru nie był przypadkowy. Od marca 2017r. realizujemy zadania związane z prowadzoną innowacją Wielkopolska – nasza mała ojczyzna, więc z dużym zainteresowaniem zbieramy informacje na temat bieżących wydarzeń , które mogą poszerzyć zakres naszej wiedzy na temat kultury i historii regionu. Dla uczniów nie był to temat nowy, doskonale znają treść legend , na motywach których zostało oparte widowisko. Mieli również okazję zwiedzić miejsca, gdzie rozgrywają się przedstawione wydarzenia.
Wracając do szkoły, wymieniliśmy się naszymi spostrzeżeniami i wrażeniami. Okazało się, że przedsięwzięcie   stało się inspiracją dla uczniów, którzy już w poniedziałek wystąpią na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie podczas Offki – Miejskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych, będącego częścią Festiwalu Filmowego Offeliada.

Jesteśmy przewodnikami – wycieczka: Gniezno nasze miasto.
Korzystając z pięknej pogody, 19 września 2017 klasy 6d i 6e wybrały się na pieszą wycieczkę po naszym mieście.  Było to kolejne zadanie realizowane w ramach innowacji Wielkopolska-nasza mała ojczyzna.  Celem było odwiedzenie miejsc szczególnie ważnych dla naszych uczniów.  Dzieci zaplanowały trasę, która przebiegała ulicami  Gniezna.  Na Rynku podziwialiśmy zabytkowe kamienice, fontannę, odpoczęliśmy na miejskiej plaży pod palmami. Kolejnym punktem naszej wędrówki był plac przed katedrą i wspólne zdjęcia przed pomnikiem Bolesława Chrobrego. Następnie nad jeziorem Jelonek przeszliśmy do Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie obejrzeliśmy ekspozycję stałą.  Uczniowie chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat ciekawych i wartych zobaczenia miejsc w mieście.  Naszą przygodę zakończyliśmy odpoczynkiem w Parku Miejskim i we wspaniałych humorach wróciliśmy do szkoły. Wycieczka była okazją nie tylko do świetnej zabawy i integracji zespołów klasowych, ale przede wszystkim umożliwiła uczniom rozwijanie umiejętności planowania, wypowiadania się na określone tematy, prezentowania własnego zdania i poglądów. Po zakończonym spacerze uczniowie napisali sprawozdanie z wycieczki.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem
Po przerwie wakacyjnej wznawiamy nasze działania związane z innowacją Wielkopolska – nasza mała ojczyzna. Kolejnym zadaniem było spotkanie z ciekawym człowiekiem. 13 września gościliśmy w naszej szkole pana Rafała Jackowiaka, opiekuna i hodowcę egzotycznych papug, który przybył do nas w towarzystwie swoich ulubieńców: Archiego i Cloe. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6d i 6e. Podczas zajęć udaliśmy się w wirtualną podróż po kontynentach i odwiedziliśmy miejsca, gdzie żyją różne gatunki  papug. Poznaliśmy ich zwyczaje, sposoby odżywiania, warunki hodowli  i sprawowania opieki. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, a pan Jackowiak udzielał precyzyjnych odpowiedzi. Najwięcej emocji wzbudził moment, gdy ptaki zostały wypuszczone z klatek i można było je zobaczyć z bliska i nakarmić. Spotkanie było okazją do zdobycia wiedzy i wspaniałej zabawy. Dzięki ciekawym zajęciom byliśmy świadkami, jak ważne w życiu są zainteresowania i pasja, jak ciekawie i w sposób twórczy zorganizować czas wolny. Razem spędzone chwile na długo pozostaną w naszej pamięci, a wielu z nas zapewne przekonało się, że warto zaopiekować się jakimś zwierzątkiem.

Krajobraz wokół mnie
Uczniowie klasy 5e na zajęciach z wychowawcą zrealizowali temat dotyczący atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Uczniowie wykazali się doskonałą orientacją w Gnieźnie i okolicach, potrafili wskazać szereg miejsc wartych odwiedzenia i podzielili się doświadczeniami z tych, w których byli. W wyniku burzliwej dyskusji powstała mapa atrakcji Wielkopolski, która została umieszczona w sali 206. Lekcja stała się ciekawym wstępem do  zaplanowania wycieczki pieszej po okolicy.

Wyjazd do Poznania
W sobotę 22 kwietnia grupa uczniów z klasy 5e wzięła udział w wyjeździe do Poznania na Inea Stadion, gdzie miała możliwość kibicowania drużynie Lecha Poznań. Mimo niesprzyjającej pogodny i przenikliwego zimna humory wszystkim dopisywały. Uczniowie kibicowali naszej drużynie i Kolejorz nas nie zwiódł: wygrał z Ruchem Chorzów 3:0. Na stadionie panowała wspaniała atmosfera, a 90 minut meczu, wśród przyśpiewek i okrzyków minęło bardzo szybko. Stadion Inea w Poznaniu został wymieniony przez uczniów jako jedna z atrakcji Wielkopolski i niezwykle ich ucieszyła możliwość pobytu na tym wspaniałym obiekcie.

Z gwarą za pan brat
Zadanie polegało na gromadzeniu informacji na temat gwary wielkopolskiej. Podczas zajęć uczniowie przedstawili efekty swojej pracy. Prezentowali zgromadzone materiały, które pochodziły z różnych źródeł. Najcenniejsze z nich okazały się te zdobyte od najbliższych, którzy chętnie dzielili się wspomnieniami z czasów, kiedy gwara funkcjonowała w codziennych, domowych rozmowach. Kolejnym działaniem było wykonanie prezentacji. Uczniowie pracowali w grupach. Na plakatach zamieszczono słowniki gwary wielkopolskiej, teksty pisane gwarą, rysunki i fotografie ilustrujące pozyskane informacje. Prace zostały zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy.

Spacer po najbliższej okolicyzobacz

Wycieczka do Żywego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźniezobacz

Kulinarna podróż przez Wielkopolskęzobacz

Kilka słów o modzie – wielkopolski strój ludowyzobacz

6. Natalia Siwka i Joanna Jatczyńska – Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym

Innowacja kierowana jest do uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej, mających zdolności artystyczno – muzyczne. Chcemy, aby dzieci miały możliwość odkrycia i zaprezentowania swoich zdolności zarówno kolegom i koleżankom jak i osobom spoza szkoły. Innowacja realizowana będzie przy współudziale ze Szkołą Muzyczną w Gnieźnie, szkołami tańca, nauczycielami muzyki oraz osobami na co dzień związanymi z muzyczną działalnością.
Cele innowacji: Kształtowanie świadomego obcowania z muzyką; tworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych; zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką; aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i środowiska; pokonywanie lęku przed występami publicznymi.

Casting do innowacji pedagogicznej(więcej…)
Warsztaty ” Jak radzić sobie ze stresem(więcej…)
Warsztaty taneczne – (więcej…)
Realizacja zadań wynikających z innowacji „Ekspresja i świadomość muzyczna podstawą do życia w środowisku kulturalnym”zobacz

7. Natalia Siwka – Bajkowi pisarze – etwinning

Opis innowacji: Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II i IV szkoły podstawowej. Uczniowie z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy eTwinning, która gromadzi społeczność szkolną z Europy będą realizowali projekt Bajkowi pisarze. Projekt powstanie we współpracy dwóch polskich szkół i ma na celu pokazanie, że angielskiego nie trzeba uczyć się tylko z podręcznika.
Cele ogólne innowacji: Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, rozszerzenie możliwości poznawania języka z wykorzystaniem nowoczesnych metod technologii informacyjnokomunikacyjnej. Rozwój kompetencji czytelniczych, artystycznych oraz umiejętność systematycznej pracy w grupie. Realizując program Bajkowi pisarze pozwolimy uczniom rozwinąć poczucie własnej wartości oraz samooceny.
Spodziewane efekty innowacji: Spodziewanym efektem innowacji poprzez wprowadzenie projektu Bajkowi pisarze jest stworzenie cyfrowej książki w języku angielskim z ilustracjami obrazkowymi. Uczniowie oraz nauczyciele poprawią swoje umiejętności w zakresie TIK. Uczniowie podwyższą swoje kompetencje językowe, czytelnicze, artystyczne oraz interpersonalne. Uczniowie nauczą się odpowiedzialności, współpracy i systematyczności. Uczniowie przekonają się, że potrafią stworzyć wartościowe rzeczy z wykorzystaniem programów multimedialnych podnosząc samoocenę i poczucie własnej wartości.

Zadanie 1 zobacz

Zadanie 2 zobacz

Zadanie 3 zobacz

8. Krystyna Orzechowska – Wielkie wiosenne dni z eTwinning.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas III i VI szkoły podstawowej. Uczniowie z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy internetowej programu eTwinning, która gromadzi uczniów i nauczycieli z całej Europy będą realizowali projekt „Great Spring Days” – „Wielkie wiosenne dni”. Powstanie on we współpracy trzech polskich szkół. Podczas realizacji projektu skupimy się na dwóch ważnych wiosennych datach i wydarzeniach – Dzień Ziemi i Dzień Matki oraz charakterystycznej dla tych dni tematyce.

Wielkie wiosenne dni(więcej…)

Dzień Ziemi(więcej…)

Dzień Matki z eTwinning(więcej)

Skip to content