Wspólne świętowanie starszych i dzieci

Tuż po feriach zimowych, 13 lutego 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie Babć i Dziadków uczniów klasy 2h. Z tej okazji dzieci przygotowały pod kierunkiem wychowawcy przedstawienie przeplatane licznymi piosenkami i tańcami. Wręczyły również  swoim kochanym Babciom i Dziadkom zrobione przez siebie upominki. Na zaproszonych Gości czekał też słodki poczęstunek. Spotkanie to miało także ważny wymiar wychowawczy i edukacyjny. Dzieci przygotowując to uroczyste spotkanie dla bliskich im osób uczyły się, jak ważne jest znajdować wśród wielu innych zajęć także czas na spotkania ze starszymi, jak wiele mogą się od nich nauczyć i wreszcie – jakie znaczenie ma okazywanie im szacunku, i to nie tylko z okazji ich święta, ale także w codziennych sytuacjach. Jeszcze przed spotkaniem dzieci zwróciły się do swoich Babć i Dziadków z ważnymi pytaniami, m.in.: Czego najbardziej chcielibyście nas nauczyć? Jakie wartości i tradycje nam przekazać? Co to jest mądrość życiowa osób starszych? Starsi chętnie udzielali wnukom odpowiedzi; były wśród nich m.in.: „Chciałabym, aby nasze wnuki zrozumiały, jak ważna jest w życiu nauka, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę innych, słabszych ludzi”.„Najważniejsze, by być dobrym, uczciwym, prawdomównym, tolerancyjnym”. „Za najważniejsze wartości uważam miłość i wyrozumiałość, szacunek do każdego człowieka”. „Mądrość życiowa to dorobek naszych życiowych doświadczeń – dobrych i złych”. „Możemy czerpać z tej mądrości, gdy młodsi nas proszą o radę”. „Bardzo ważne jest pielęgnowanie tradycji rodzinnych, wspólne spędzanie świąt, spotkania, rozmowy, pomoc rodzinie w trudnych chwilach, w chorobie”. Kolejny raz przekonujemy się jak cenne są spotkania ludzi starszych  z dziećmi, jak wiele płynie z nich wzajemnej radości, poczucia, że jest się potrzebnym i ważnym. Dodajmy, że spotkania te  wpisują się bardzo wyraźnie w prowadzoną w szkole innowację „Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc, uśmiech, na wsparcie”.

Skip to content