Spotkanie z misjonarką z Angoli

Na zakończenie działań w ramach innowacji „Bogactwo kulturowe świata. Poznajemy, czerpiemy, wspomagamy” zaprosiliśmy do szkoły misjonarkę, która od ośmiu lat pracuje na misjach w Angoli, w Afryce. Siostra misjonarka podczas spotkań z uczniami podkreśliła, jak ważne i cenne jest otwieranie się na inne kultury, podziękowała uczniom za ich wrażliwość i niesienie pomocy najbiedniejszym. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali słów s. Krystyny. Na jej ręce przekazali także uzbierane w szkole ołówki, kredki i długopisy dla dzieci z Angoli.

Skip to content