Dzień Babci i Dzień Dziadka

kwiaty

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka uczniowie naszej szkoły przygotowali  program artystyczny i dnia 9 stycznia 2019 r. przedstawili go licznie zgromadzonym członkom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie.

Mali artyści z przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i aktorskie. Wspólny śpiew kolęd  połączył pokolenie dziadków i wnuków. Seniorzy nie kryli radości i łez wzruszenia. Do piosenek i wierszy z okazji Dnia Babci i Dziadka dołączyliśmy piękne życzenia i kwiaty. Na zakończenie uczniowskich występów Pan Prezes Związku w ciepłych słowach podziękował dzieciom, Dyrekcji szkoły i organizatorom. Uczniowie zostali obdarowani słodkim upominkiem i gromkimi brawami.