Europejski Dzień Języków

20181010_142533

26 września 2018 r. w naszej szkole, jak i w całej Europie, obchodziliśmy kolejny Europejski Dzień Języków. Dzień ten ma na celu propagowanie nauki języków obcych oraz szerzenie otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

W naszej szkole tego dnia uczniowie wysłuchali audycji połączonej z quizem. Podczas audycji dzieci dowiedziały różnych ciekawostek na temat języków i ich nauki oraz wysłuchały trzech hymnów państw europejskich. Po wysłuchaniu audycji każda klasa wypełniła quiz odpowiadając na pytania dotyczące informacji zawartych w audycji oraz musiała zgadnąć, hymny jakich krajów można było wcześniej usłyszeć. W quizie zwycięską drużyną okazała się klasa 7B, która otrzymała dyplom i słodką nagrodę. Poza tym, na terenie szkoły wyeksponowane zostały prace uczniów, którzy wykonali mini-słowniczki w różnych językach europejskich, takich jak: język hiszpański, język włoski, język czeski, język niemiecki itd.