Europejski Dzień Języków 2019

Europejski Dzień Języków obchodzony jest w Unii Europejskiej od 2001 r. Ma on na celu m.in. umożliwienie poznawania bogactwa językowego i kulturowego Europy, promowanie różnych form współpracy międzynarodowej, zachęcanie do nauki języków obcych. Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie i pokonywanie różnic kulturowych. Dzięki temu ludzie stają się bardziej tolerancyjni i otwarci na osoby pochodzące z różnych kultur i krajów.  Nasza szkoła już po raz kolejny przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Języków. We wrześniu chętni uczniowie przygotowali plakaty na temat wybranych krajów europejskich i ich języków, a prace zostały zaprezentowane w holu szkoły oraz w salach językowych. 27 września uczniowie wysłuchali audycji przedstawionej przez uczniów klasy 5e pod kierunkiem p. Katarzyny Dudek i p. Joanny Pokładeckiej. Wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w quizie, który polegał na odgadnięciu, w jakich językach śpiewane były słuchane podczas audycji piosenki. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosowani zostali zwycięzcy: Amelia Drzewiecka z  klasy 5c, Wojciech Kropaczewski z klasy 5c oraz Oskar Włodkowski z  klasy 5d. Wszystkie działania były elementami projektu przygotowanego przez nauczycieli języków obcych w naszej szkole.