„Ferie w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Ferie w obiektywie”.

„Ferie w obiektywie”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ferie w obiektywie” jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie.

2. Konkurs trwa od 28 stycznia 2023 r. do 12 lutego 2023 r.

3. Zdjęcia można zgłaszać do konkursu od 13 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023r.

4. Zdjęcia nadesłane do Organizatora po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

5. Tematem konkursu jest wykonanie 2 zdjęć twoich wspomnień z wypoczynku podczas ferii.

6. W konkursie może wziąć udział uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie 7. Prace przesyłamy mailem na adres: sekretariat@sp9.gniezno.eu

8. W tytule wiadomości wpisujemy Konkurs „Ferie w obiektywie”

W treści podajemy imię i nazwisko oraz klasę.

9. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły z informacją kto jest ich autorem.

10. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia w formacie „jpg”, najlepiej w rozdzielczości 640 x 480 pixeli.

11. Spośród zdjęć nadesłanych Komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze, które zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły wraz z listą zwycięzców w dniu 21 lutego 2023r.

Skip to content