JA W INTERNECIE

Urząd Miasta Gniezna zaprasza Rodziców i Opiekunów do udziału w projekcie JA W INTERNECIE.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów i udziału w zajęciach przygotowujących do ochrony dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami. 
„Ja w Internecie” to program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców miasta Gniezna od 25 r.ż. mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu, czyli do czerwca 2019r.

Ja w Internecie

ja_w_internecie_gniezno