Komunikat dotyczący rekrutacji

Informujemy, że przyjęto wszystkie dzieci z obwodu naszej szkoły, które były zgłoszone.

Dzieci spoza obwodu naszej szkoły – Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.