Konkurs na prezentację wybranego kraju Europy

Uczniów klas 4-8 zapraszamy do udziału

W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ WYBRANEGO KRAJU EUROPY

REGULAMIN KONURSU

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8.
  2. Cele konkursu:

– zdobywanie wiedzy na temat krajów europejskich i ich kultur,

– zachęcanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy,

– kształtowanie poczucia estetyki, kreatywności,

– zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

  1. Zadanie konkursowe: wykonanie prezentacji wybranego kraju Europy w formie plakatu.

Tematyka konkursu: Dzień Europy (9 maja).

  1. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

– plakaty powinny przedstawiać wybrany kraj europejski,

– na plakacie powinny być przedstawione ogólne informacje na temat wybranego kraju, ciekawostki, zdjęcia / opisy charakterystycznych miejsc wartych odwiedzenia w danym kraju,

– na plakacie powinno być wypisanych kilka pojęć w języku danego kraju,

– uczniowie powinni przygotować plakaty w formacie A3 lub A2,

– praca powinna zostać wykonana przez jednego autora,

– praca powinna być czytelna i estetyczna.

  1. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka angielskiego.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 maja 2021.
  3. Za udział w konkursie uczeń otrzyma pochwalę wpisaną do e-dziennika.
  4. Nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc będą wręczone po powrocie do szkoły.

Zdjęcia wykonanych plakatów należy przesłać nauczycielowi języka angielskiego na adres mailowy w Office 365 do 7 maja 2021r.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku.

Skip to content