KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH!

Informujemy, że od 25.05. uczniowie klas ósmych będą mieli możliwość uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły oraz w formie on-line. Szczegółowe informacje dotyczące procedury, harmonogramu oraz organizacji konsultacji na terenie szkoły zostaną przesłane uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik. Prosimy uczniów klas ósmych o zgłaszanie się u wychowawców klas.