„Królowa Pyra i godejcie po naszymu”

Nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Królowa Pyra i godejcie po naszymu – poznanie pyry i gwary wielkopolskiej. Cudze chwalicie, swego nie znacie”.  Uczestnikami projektu byli uczniowie z klas 1-8, którzy wykazali się kreatywnością i dociekliwością w zgłębianiu naszych regionalizmów. Dzięki udziałowi w projekcie, moda na gwarę wielkopolską na nowo odżyła w młodym pokoleniu. Głównym celem projektu było przedstawienie ziemniaka ze stron, z których jeszcze uczniowie go nie znają i uświadomienie im, że ta „zwyczajna” roślina jest ważną częścią wielu dziedzin naszego życia. Realizując ten projekt, uczniowie m.in. tworzyli pyrkowe postacie, samodzielnie układali wierszyki i opowiadania o ziemniakach, często przy użyciu gwary wielkopolskiej. Razem z rodzicami przygotowywali potrawy z ziemniaków, poznając przy tym wartości odżywcze ziemniaka. Do projektu włączyli się również dziadkowie i wspólnie z wnukami stworzyli słowniki gwary wielkopolskiej. Poza tym powstały plakaty wyjaśniające etymologię słowa „ziemniak” i „pyra”, z zaznaczeniem występowania ich na terenie Polski. Ze względu na nauczanie zdalne, uczniowie mieli okazję wykorzystywać nowe technologie, a także odnaleźć wiele ciekawych stron internetowych związanych z gwarą naszego regionu.  Udział w projekcie był doskonałą formą podtrzymania i kształtowania świadomości regionalnej.

Projekt koordynowały p. Anna Kanke i p. Natalia Siwka.

Skip to content