POWTÓRKI DLA ÓSMOKLASISTÓW

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania!

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2020 r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów

Zestawy zadań powtórkowych

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/