„Przyjaciele Zippiego”

DSC09427

Uczniowie klasy 1 b przez cały rok szkolny uczestniczyli w  programie „Przyjaciele Zippiego”.

Program składa się z kilku części, które poświęcone są różnym zagadnieniom.

  • Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać?
  • Jak słuchać uważnie?
  • Jak prosić o pomoc?
  • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie?
  • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem?
  • Jak mówić przepraszam?
  • Jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem?
  • Jak rozwiązywać konflikty?
  • Jak adoptować się do nowych sytuacji?
  • Jak pomagać innym?

Program będzie kontynuowany również w klasie drugiej, dzieciom bardzo się on podobał i chętnie w nim uczestniczyli.