Świąteczna kartka dla Seniora

W wielu domach starszych ludzi świąteczny blask zajaśniał z większą mocą dzięki otwartym sercom naszych drogich uczniów, którzy poświęcili swój wolny czas na przygotowanie pięknych bożonarodzeniowych kartek dla Seniorów. Tak było między  innymi w Domu Opieki dla Starszych i Chorych „Dębowy Gaj” w Jankówku, w domu u Pani Basi, Pani Danieli, Pani Izabeli czy u Pani Urszuli. Wzruszenie, z jakim te kartki czy stroiki były przyjmowane, jest najpiękniejszym dowodem na to, że naprawdę nie trzeba wiele, by czyjś zwyczajny, szary dzień uczynić świętem – radosnym i jasnym jak blask bijący z Betlejemskiej Groty… Nasze życzenia dotarły także do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie, a także do wielu emerytowanych nauczycieli. Cieszymy się, że również  w ten sposób Szkolne Koło Wolontariatu sprawiło, że na wielu twarzach pojawił się uśmiech, a wszystkim, którzy przygotowali świąteczne kartki jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Pokój na ziemi ludziom,

A w niebie cisza gwiazd.

Grają Anieli, świat się chlebem dzieli,

Świat ma dziś świąteczny blask…

Skip to content