Trójstronne porozumienie

pilka_reczna_logo

W dniu 12 września w auli Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie miało miejsce oficjalne podpisanie umowy dotyczącej współpracy pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce a dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 12, Gimnazjum nr 3 i Prezydentem Miasta Gniezna w celu powołania Ośrodka Szkolenia w piłce ręcznej dziewcząt. Porozumienie zostało zawarte w związku z realizacją Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku  2015 i zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Umowę podpisali dyrektorzy wyżej wymienionych placówek: p. A. Wojdanowicz (SP9), p. Z. Sypniewski (SP12), p. E. Fischer (Gim. nr 3), Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz oraz prof. Bogdan Sojkin, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W ramach tego porozumienia szkoły  między innymi mają  prawo do uzyskania od ZPRP pomocy organizacyjnej i szkoleniowej dla swoich nauczycieli, prowadzenia konsultacji w zakresie treningów, korzystania ze wsparcia ZPRP w zakresie pomocy merytorycznej i sprzętu sportowego, uzyskania porady konsultantów w zakresie odnowy biologicznej, korzystania z logo związku, czy też organizowania w miarę możliwości wydarzeń sportowych  na terenie szkoły. W ramach tej umowy samorząd zobowiązany jest do zapewnienia nieodpłatnego korzystania z obiektów do szkolenia stacjonarnego, zorganizowania transportu uczniów z dalszych odległości do miejsca szkolenia, czy też zapewnienie w miarę możliwości  wyżywienia i pobytu dla uczniów zamieszkałych w znacznej odległości od miejsca prowadzenia szkolenia. Obecni podczas podpisania umowy zastępca prezydenta Gniezna Michał Powałowski, Marek Werle, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, Marian Pokładecki, dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Gniezna i oraz Jerzy Imbierowicz, prezes MKS MOS Gniezno wyrazili nadzieję, że dzięki tej umowie Gniezno ponownie stanie się bardzo silnym w kraju ośrodkiem piłki ręcznej szkolącym młodzież.

www.informacjelokalne.pl