Wrzesień w świetlicy szkolnej

Wrzesień w świetlicy upłynął pod znakiem zasad jakie należy przestrzegać. Dzieci zapoznały się z Regulaminem Świetlicy,  wzięły udział w rozmowach na temat bezpieczeństwa zarówno w szkole jak i w drodze do niej. Pierwszoklasiści poznawali się wzajemnie, wspólnie brali udział w zabawach integrujących grupę rówieśniczą i wykonywali liczne prace plastyczne. Gdy tylko pogoda na to pozwalała dzieci miały okazję bawić się na boisku szkolnym i placu zabaw.  W naszej świetlicy gwar i zabawa, a na twarzach dzieci gości uśmiech.

Skip to content