WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wytyczne dla zdających, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Najważniejsze wytyczne dla ósmoklasistów cz.1

Najważniejsze wytyczne dla ósmoklasistów cz. 2

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

 

Skip to content