Zajęcia edukacyjne w Przystani Biskupińskiej

W piątek 29.11.2019 r. klasy Ib i Ic wybrały się na zajęcia edukacyjne do Przystani Biskupińskiej. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy na temat tradycji i obrzędów Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast zajęcia manualne takie jak pieczenie i lukrowanie pierniczków oraz wykonywanie w grupach dekoracji świątecznych służyły poznawaniu zanikających form rzemiosła artystycznego, jak i nauki pracy w grupach. Zwieńczeniem zajęć było dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i skosztowanie tradycyjnych potraw wigilijnych w pięknej świątecznej scenerii.