Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w klasach VIII

Dnia 24 czerwca o godzinie 9.00 podczas uroczystego apelu nastąpiło pożegnanie absolwentów naszej szkoły. Ósmoklasiści po raz ostatni odśpiewali hymn „Dziewiątki”. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi.

Pani dyrektor Arleta Wojdanowicz pogratulowała wspaniałych osiągnięć i życzyła sukcesów w wybranych szkołach ponadpodstawowych. Wręczyła też dyplomy wzorowego ucznia. Ósmoklasiści podziękowali nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Przedstawicielka klas 7 pożegnała starszych kolegów w imieniu wszystkich pozostałych uczniów.  Po apelu absolwenci ostatni raz udali się do klas i zasiedli w szkolnych ławkach, a wychowawcy wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły. Ten dzień był pełen wzruszeń i pożegnań. Zakończył jeden etap, a rozpoczął kolejny.
Wszystkim absolwentom życzymy, aby nowe szkoły były miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale i odkrywania siebie oraz zawierania prawdziwych przyjaźni.
Skip to content