Uczniowie klasy I a zdobyli tytuł Małego Mistrza

Realizacja Programu Mały Mistrz polegała na pomocy nauczyciela wychowania fizycznego pana Jerzego Nowaka, pani Katarzynie Posłuszny nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, w dostosowaniu zajęć do nowej podstawy programowej. Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy w formie gier i zabaw z poszczególnych dyscyplin sportowych a odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Każdy cykl zajęć kończył się zdobyciem kolejnej sprawności. Były one dokumentowane wklejeniem odpowiedniego znaczka do legitymacji Małego Mistrza, które wręczyła im pani dyrektor szkoły Arleta Wojdanowicz. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów, a oprócz rozwoju cech motorycznych i umiejętności ruchowych, rozwijali swoje zainteresowania rekreacyjne, m.in. gry w ringo i w tenisie stołowym.

W tym semestrze dzieci do zdobytej wcześniej sprawności koszykarza i gimnastyka-tancerza dołączyli sprawności:

– piłkarza ręcznego,

– lekkoatlety,

– tenisisty stołowego,

– turysty.

Spontaniczna radość i zadowolenie dzieci dały prowadzącym nauczycielom wiele satysfakcji.

W I semestrze nasi uczniowie zdobyli sprawność w kategorii „Piłkarz – koszykarz” – zobacz

Skip to content