Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gnieźnie

Idź do spisu treści

Menu główne

Karta Rowerowa

Zdjęcia z egzaminu praktycznego, jazda rowerem po oznakowanych ścieżkach miasteczka ruchu drogowego.


Każdy kto ubiega się o Kartę Rowerową musi spełnić następujące warunki:
1. Ukończone 10 lat
.
2. Opanowane wiadomości teoretyczne i praktyczne w zakresie:

a. Znajomości przepisów ruchu drogowego.
b. Opanowania jazdy na rowerze
.
c. Technicznej obsługi roweru
.
d. Udzielania pierwszej pomocy
.

3. Egzamin na kartę rowerową jest dwuetapowy:

a. Pierwszy etap to egzamin teoretyczny, w którym uczeń rozwiązuje test składający się z 20 pytań. Aby zaliczyć test i przejść do drugiego etapu, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 16 pytań.
b. Drugi etap to praktyczna jazda rowerem po oznakowanych ścieżkach miasteczka ruchu drogowego.

4. Osoba chcąca uzyskać kartę rowerową musi wypełnić Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z wzorem i z dołączony aktualnym zdjęciem legitymacyjnym dostarczyć nauczycielowi uczącemu.5. W przygotowaniu do egzaminu na kartę rowerową pomocne wam mogą być przykładowe pytania testowe:


Ruch pieszych i rowerzystów


Znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym


Sytuacje na drodze


Pierwsza pomocWszystkie pliki dostępne są w formacie pdf. Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Reader lub podobny.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego