Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gnieźnie

Idź do spisu treści

Menu główne

Patron

******************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************

Mieszko I - Patron Szkoły Podstawowej nr 9

Pierwszy historyczny władca polski, o którego działalności zachowały się wzmianki w źródłach pisanych. Nasz najstarszy kronikarz Gall Anonim uważa go, zgodnie z tradycją, za potomka Piasta, legendarnego założyciela dynastii. Nie znamy jednak ani roku urodzenia Mieszka, ani daty początku jego panowania, można jedynie przypuszczać, że objął on rządy książęce jeszcze przed r.963. Odziedziczywszy po swych poprzednikach małe państewko między Odrą i Wisłą, uczynił je w ciągu swoich rządów silnym i rozległym księstwem, które w niedługim czasie zyskało duże znaczenie polityczne w środkowej Europie. Mieszko rozumiał stojące przed nim trudne zadanie, które należało wykonać aby utrzymać niezależność młodego państwa. Musiał bronić się przed najazdami niemieckimi, wciągając równocześnie zasięg wpływów polskich pokrewne plemiona. Celem tych dążeń było zbudowanie wspólnie z nimi silnego bloku słowiańskiego.


Dla urzeczywistnienia tego zadania ochrzcił się Mieszko wraz swoimi wojami i dworem w r. 966, przyjmując jednak wiarę chrześcijańską nie z rąk Niemców, gdyż to wciągnęłoby go w zależności od nich, ale od Czechów, przez poślubienie w r. 965 Dobrawy czyli Dąbrówki, córki czeskiego księcia Bolesława I. W ten sposób weszła Polska w sojusz z bratnim ludem słowiańskim i nawiązała porozumienie z papiestwem, co stworzyło jej zarazem dostęp do kultury i cywilizacji zachodniej. Chrzest zespolił ponadto kraj i wzmocnił władzę Mieszka. Przez cały okres panowania tego władcy toczyły się boje z Niemcami, gdyż cesarstwo obawiało się rosnącej potęgi Mieszka. Odpierał on najpierw najazdy niemieckich panów feudalnych: Gerona, Wichmana i Hodona, a potem walczył z cesarzem, który wyprawił się na Polskę. Wprawdzie w r. 972 musiał złożyć Niemcom daninę lenną z terenów sięgających po rzekę Wartę, ale już w latach następnych zdołał pokonać Wichmana i Hodona. W r. 979 zadał nawet klęskę samemu cesarzowi. Aby jednak nawiązać pokojowe stosunki z Niemcami, po śmierci Dobrawy pojął Mieszko za żonę Niemkę Odę, córkę margrabiego Teodoryka. Mimo to w r. 986 musiał znowu uznać zwierzchnictwo niemieckie nad ziemiami leżącymi na lewym brzegu Odry i przy ujściu Warty, natomiast reszta jego państwa pozostała nadal niezależną. Aby skuteczniej zabezpieczyć Polskę przed Niemcami, oddał przed śmiercią państwo pod opiekę papieża, o czym świadczy zachowany w streszczeniu dokument darowizny Gniezna, tzw. Dagome iudex. Nie zdołał jednak Mieszko uniknąć wojen z Czechami i potężną Rusią Kijowską, na której rzecz utracił w r. 981 Grody Czerwieńskie, tj. ziemie nad Sanem i górnym Bugiem. Natomiast dzięki małżeństwom swej siostry i córki nawiązał przyjazne stosunki z Węgrami i Skandynawią, co miało zrównoważyć silne wpływy niemieckie. Powiększył również terytorium swego księstwa o Małopolskę i Śląsk, rozpoczął także stopniowe podbijanie Pomorza. O Mieszku i jego państwie z uznaniem wyrażał się żydowski kupiec z mahometańskiej Hiszpanii Ibrahim ibm Jakub, który zapewne w celach dyplomatycznych podróżował po krajach słowiańskich. Szczególnie pochlebnie ocenił on drużynę rycerską, zorganizowaną przez polskiego władcę. Mieszko umarł w r. 992 i został prawdopodobnie pochowany w podziemiach katedry poznańskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego