Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gnieźnie

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekty

PROGRAMY I PROJEKTY 2014/2015

*****************************************************************************************************************************************************

WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA 2015 w piłce nożnej - projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

****************************************************************************************************************************************************

PROJEKT EDUKACYJNY  "Z DZIEWIĄTKI W ŚWIAT" - Pani Anna Borkowska

zobacz >>

*****************************************************************************************************************************************************************

PROGRAM ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ PLASTYCZNYCH U DZIECI W WIEKU OD 6 DO 11 LAT "ARTYSTĄ BYĆ" - Pani Agnieszka Janas

zobacz >>

*********************************************************************************************************************************

"WYCHOWANIE PRZEZ SPORT"  
-
nauczyciele wychowania fizycznego

zobacz>>

*********************************************************************************************************************************

"BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ"

Program edukacyjny realizowany wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci - odpowiedzialni wychowawcy klas, pedagog - Pani Adrianna Małecka.


*********************************************************************************************************************************

"ŻYCZLIWOŚĆ I DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ"

Projekt dla kl. I-VI - odpowiedzialne: Pani Mirosława Kiełpińska i Pani Iwona Drella.

więcej>>

*********************************************************************************************************************************

"TOLERANCJA NIEJEDNO MA IMIĘ"
Program edukacyjny - odpowiedzialna Pani Mirosława Kiełpińska.

*********************************************************************************************************************************

"ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ"
Projekt charytatywny. Odpowiedzialna Pani Ewa Zachwieja.

więcej>>

*********************************************************************************************************************************

"OPATRUNEK NA RATUNEK"
Akcja w ramach "pomocy humanitarnej "Redemptoris missio". Odpowiedzialna Pani Ewa Zachwieja.

*********************************************************************************************************************************

"BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI - POWIAT GNIEŹNIEŃSKI"
Kontynuacja projektu unijnego dla nauczycieli.

*********************************************************************************************************************************

"OWOCE W SZKOLE", "MLEKO W SZKOLE"
Program Agencji Rynku Rolnego.

*********************************************************************************************************************************

"JAK MOŻNA POMÓC BEZDOMNYM I DZIKIM ZWIERZĘTOM W GNIEŹNIE"
Projekt przyrodniczy prowadzony od października 2014 r. do maja 2015 r. Odpowiedzialne: Pani Elżbieta Kistowska i Pani Danuta Krzemińska.

więcej>>

*********************************************************************************************************************************

"EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA"
Program edukacyjny dla kl. I-III dotyczący bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach. Opiekunowie: Pani Iwona Labrenz i Pan Piotr Adamski.

*********************************************************************************************************************************

"PROMUJEMY TALENTY"
Projekt pilotażowy z elementami tutoringu - wychowawcy klas.

*********************************************************************************************************************************

"BEZPIECZNA PRZERWA"
Program edukacyjny dla kl. IV-VI Pani Monika Pokładecka i Pani Joanna Pokładecka.

*********************************************************************************************************************************

"MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI"
Program profilaktyczny dla dziewcząt z klas VI

*********************************************************************************************************************************

BEZPIECZNE WAKACJE

PROGRAMY I PROJEKTY 2013/2014

*********************************************************************************************************************************

PROGRAM EDUKACYJNY SCHOOL OF EUROPEAN EDUCATION - NEURODYDAKTYKA I TUTORING

******************************************************************************************************************************************************

PROGRAM AGENCJI RYNKU ROLNEGO "MLEKO W SZKOLE"

Głównym założeniem programu jest troska o zdrowie dzieci oraz edukacja z zakresu żywienia. Więcej na stronie www.mlekowszkole.pl.

PROGRAM AGENCJI RYNKU ROLNEGO "OWOCE W SZKOLE"

Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez wprowadzanie do ich jadłospisów owoców i warzyw.
www.owocewszkole.com          

*********************************************************************************************************************************************

„BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – POWIAT GNIEŹNIEŃSKI.”

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”.
Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji jest Pani Marzenna Kubiak. Dokona ona diagnozy środowiska szkolnego i na tej podstawie opracuje indywidualny harmonogram działań dla Szkoły Podstawowej nr  9.


****************************************************************************
*************************************************************************

„WF Z KLASĄ”

W roku szkolnym 2013/2014 postanowiliśmy przeprowadzić szereg działań związanych z promocją ruchu. W tym celu zgłosiliśmy szkołę jako placówkę stowarzyszoną z Programem „WF z klasą”. Koordynatorem projektu jest Pani Anna Ignaszak.  
Szkoła realizowała będzie te same działania, które dotyczą szkół zgłoszonych do programu. Opisywane one będą na blogach. Placówce udostępnione zostaną materiały eksperckie. Nauczyciele wych.  fizycznego wezmą udział w specjalnej konferencji podsumowującej pierwszą edycję programu.
Szkoła weźmie udział w II edycji programu.

*******************************************************************************
***********************************************************************

„DYSLEKSJA NIE MOŻE BYĆ WYMÓWKĄ”

„Dysleksja nie może być wymówką” to projekt zainicjowany przez Bibliotekę Pedagogiczną, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gnieźnie, Bibliotekę GSW Milenium, przy współpracy z pedagogami szkolnymi w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.
Dnia 8.10.2013 r. przeprowadzone zostało w naszej szkole badanie przesiewowe w kierunku dysleksji wśród uczniów klas czwartych. Koordynatorem działań na terenie szkoły jest pedagog – Pani Adrianna Małecka.
Opracowane wyniki badań pozwolą na podjęcie działań zmierzających do eliminowania trudności dzieci i udzielania im właściwej pomocy dydaktycznej.


*********************************************************************************************************************************


PROGRAM SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole rozpoczyna działalność SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) pod patronatem Banku PKO BP w Gnieźnie. Opiekunami SKO zostały pani Monika Pokładecka i pani Joanna Pokładecka. Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej.

SKO to:
program dedykowany uczniom,
serwis bankowości elektronicznej, zrozumiały, bezpieczny i atrakcyjny graficznie dla dzieci, legitymacja SKO dla dziecka, stworzona na wzór karty płatniczej.
Dzięki udziałowi w programie uczeń:
ma możliwość wyrobienia w sobie nawyku świadomego oszczędzania nawet małych kwot, nauczy się zarządzać swoim minibudżetem,
nabędzie praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego.
Wszystkie osoby, które zapisały się do SKO otrzymały:

książeczki SKO, w których zapisywane będą dokonywane wpłaty i wypłaty,
legitymację przynależności do SKO, numer rachunku bankowego wraz z możliwością logowania się w bankowości elektronicznej.

Regulamin SKO

czytaj>>

*********************************************************************************************************************************

AKCJA EKOLOGICZNA - „STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY”

Szkolne Koło Wolontariatu przystąpiło do akcji ekologicznej pt. „STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY”. Pomysłodawcą jak i Organizatorem tej ekologicznej akcji jest Firma Slam Poland sp. z o. o. Celem akcji jest:
- zbiórka płyt CD/DVD, blu-ray, zużytych telefonów komórkowych, opakowań do płyt, baterii i ładowarek,
- dawanie dobrego przykładu poprzez propagowanie właściwych zachowań w gospodarce odpadami.
Akcja potrwa od października 2012 r. do 23 czerwca 2013 r. Patronat honorowy akcji objęli: Ministerstwo Gospodarki, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka.
Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VI do włączenia się w naszą akcję.


*********************************************************************************************************************************

PROGRAM EDUKACYJNY "MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI"


Uczniowie klas trzecich zostali objęci ogólnopolskim programem edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci, wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować, oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska. Kluczowym elementem programu był konkurs „Dzień otwarty
Moje miasto bez elektrośmieci”, podczas którego uczniowie mieli możliwość przekazania świeżo zdobytej wiedzy swoim kolegom, a także Rodzicom, oraz innym mieszkańcom lokalnej społeczności. W ramach konkursu uczniowie zaprezentowali prace plastyczne zachęcające okolicznych mieszkańców do zrobienia porządków w swoich domach i oddania elektrośmieci do najbliższego punktu zbierania. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, jakie niosą z sobą substancje zawarte w elektrośmieciach. Dlatego tak ważne jest przekazywanie ich do recyklingu. To od nas samych zależy, w jakim środowisku żyjemy. Wystarczy niewiele, by żyć bez elektrośmieci. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, na której znajdziecie więcej informacji o programie. Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg i realizację programu: Magdalena Bakowska, Danuta Bosacka Leśniczak, Maria Nowakowska, Mariola Sypniewska i Renata Widerska.

- Poradnik Ekodrużyny

*********************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 

O programie

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu społecznego Szkoła bez przemocy. Głównym celem programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach.

czytaj>>>

Kodeks
Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

czytaj>>>


******************************************************************************************************************************************************

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

 
 

"W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam - nową wiedzę zdobywam"

Szkoła nasza bierze udział w projekcie Miasta Gniezna współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Człowiek - najlepsza inwestycja". Duża grupa uczniów klas I - III bierze udział w dodatkowych zajęciach takich jak:
-
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
-
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji bardzo dużą ilość pomocy dydaktycznych wspomagających nauczanie i uczenie się.

zdjęcia>>>

******************************************************************************************************************************************************

BEZPIECZNY PUCHATEK

 
 

Nasza szkoła bierze udział w programie "Bezpieczny Puchatek" kolejny raz. Do klubu Bezpiecznego Puchatka przystępują w każdym roku wszyscy uczniowie klas pierwszych czyli około 120 uczniów.

czytaj więcej >>>


****************************************************************************************************************************************

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego